Funksjonshemmede vinner frem

28 Aug 2014 Meanings of Atlas 0 Kommentarer
Regjeringen har for alvor tatt inn over seg at folk med funksjonshemning tilhører de aller fattigste og utstøtte. Det er flott at gruppen nå endelig blir prioritert i målformuleringene, - Nå håper vi bare det følges opp reelt i den endelige fordelingen av bistandsmidlene, sier Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen. Holte er også assisterende generalsekretær i Norges blindeforbund.

FN regner med at rundt 15 % av verdens befolkning har en eller annen form for funksjonshemning. Dette tallet er sannsynligvis større i fattige land og spesielt i områder i konflikt og krig. Atlas-alliansen mener derfor at minimum 15 % av all bistand og humanitær hjelp øremerkes funksjonshemmede.

Børge Brende lover skolegang til en million flyktningebarn. Dette betyr at minimum 150.000 funksjonshemmede barn på flukt skal få skolegang. Vi er svært tilfreds hvis dette skjer.

Regjeringen melder også at de avsetter 2,4 milliarder til utdanning, både i bistand og humanitært arbeid, og viser spesielt til at grupper som barn på flukt, jenter og funksjonshemmede er de som skal prioriteres. Dette gir en økning på 550 millioner kroner, og er en svært viktig satsing, ikke minst for funksjonshemmede barn som står for nesten halvparten av dem som i dag ikke får skolegang. Støtten til funksjonshemmede barns skolegang må derfor være tilsvarende mener vi.

Bilde: skolebarn viser tegnspråk på Mwanakwerekwe F skole på Zanzibar.

Ingen økning for sivilsamfunnene
Samtidig står støtten til sivilsamfunnet står på stedet hvil, noe som kan være alvorlig hvis vi med det får problemer med å øke vår innsats, som er sårt tiltrengt. Samtidig ser vi at regjeringen fremhever sivilsamfunnets innsats, og håper vi med det kan regne med bidrag til våre prosjekter, som særlig retter seg mot funksjonshemmede barns skolegang, bedre helsetilbud for funksjonshemmede og styrking av funksjonshemmedes rettigheter generelt.

Sjekkliste for inkludering av funksjonshemmede
Regjeringen legger opp til en sjekkliste på politikkutforming hvor alle tiltak i organisasjoner for bistand og humanitært arbeid skal vurderes hvorvidt funksjonshemmede er inkludert. Atlas-alliansen har i flere år jobbet for å få på plass rapportering på hvordan norsk bistand ivaretar og inkluderer funksjonshemmede. Det har stor betydning for at funksjonshemmede skal få nyte godt av prosjekter både på utvikling og humanitær innsats. Vi har mast lenge, og driver også kurs for utviklingsorganisasjonene om hvordan de rent praktisk går frem for at funksjonshemmede skal bli inkludert.  Dialogen som regjeringen ønsker for å sikre at funksjonshemmedes behov blir ivaretatt, blir viktig for oss og våre partnere.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 5 =