Mark Mapemba på CRPD i FN, New York

28 Aug 2014 Video Stories 0 Kommentarer
Mark Mapemba er fra PODCAM i Malawi. Han deltok på statspartkonferansen for oppfølging av Konvensjonen for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i juni 2014. I videoen forklarer han hvordan han vil bruke sin nye kunnskap når han kommer tilbake til Malawi.

Mark Mapemba  tok også del i advocacy-opplæring for ungdom med nedsatt funksjonsevne i regi av UNICEF. Marks tur til New York ble finansiert av norske UD gjennom Atlas-alliansen. PODCAM er paraplyorganisasjonen av funksjonshemmedes organisasjoner i Malawo.