Sterke stemmer

09 Feb 2015 From the Atlas point of view 0 Kommentarer
”Sterke stemmer" er en bloggserie som ble initiert av Norges Handikapforbund i 2012, der funksjonshemmede menn og kvinner i Afrika og Midtøsten forteller om å trosse fordommer og bryte barrierer i kampen for et selvstendig liv og for styrkede rettigheter for funksjonshemmede.