Programarbeid

Atlas-alliansen har over 30 års erfaring med internasjonalt arbeid Våre prosjekter er delt i fem fokusområder: Utdanning, helse og rehabilitering, organisasjonsutvikling,…

Politisk arbeid

Nothing about us without us! rundt 15 % av verdens befolkning  har nedsatt funksjonsevne. FNs utviklingsfond anslår at hele 80 % av dem lever i fattige land. Hvis vi skal bekjemp…

Inkluderende utvikling

Norsk utviklingshjelp må inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Hvorfor? Fordi det er en åpenbar, klok og rettferdig ting å gjøre. Dernest, du vil ikke bli kvitt fattigd…
Bilde av skilt som forteller at dette er korrupsjonsfri sone

Antikorrupsjonsarbeid

Antikorrupsjonsarbeid 2015 Atlas-alliansen praktiserer nulltoleranse for korrupsjon og økonomiske misligheter. Varslingsprosedyrene er kunngjort for partnere og finnes på hjemme…