Antikorrupsjonsarbeid

28 Jun 2016

Antikorrupsjonsarbeid 2015

Atlas-alliansen praktiserer nulltoleranse for korrupsjon og økonomiske misligheter. Varslingsprosedyrene er kunngjort for partnere og finnes på hjemmesidene i norsk og engelsk oversettelse . I 2015 har det vært gjennomganger av regelverk og prosedyrer i økonomiforum med økonomimedarbeidere og fagrådgivere til stede, hvor også Atlas-alliansens revisor har deltatt og bidratt. Vi mener arbeidet i 2015 har bidratt til at reglement og prosedyrer er godt kjent av alle involverte og at prosedyrene praktiseres hos partnere.

 Følgende saker hvor det var blitt reist mistanke om korrupsjon/mislighold ble avsluttet i 2015:

Uganda, NUDIPU: Tyveri fra spare/lånegruppe. Det er dokumentert at det ikke var norske midler involvert, og saken er derfor avsluttet.

Nepal, Nepal Association of the Blind: Misbruk av midler i felt avdekket, NOK 21 103,- er tilbakebetalt til Norad.

Tallene er hentet fra Utenriksdepartementets rapport om økonomiske misligheter.