Inkluderende utdanning og læring

16 Dec 2014

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet og et av de viktigste virkemidlene for å motvirke fattigdom. Likevel antas det at over 95 prosent av funksjonshemmede barn i utviklingsland mangler tilgang på skole.

Atlas-alliansen jobber for å gi barn og unge med funksjonsnedsettelser de samme mulighetene som alle andre gjennom inkluderende utdanning. Atlas-alliansen jobber med å styrke det ordinære skolevesenet for å fremme inkluderingen av funksjonshemmede barn og unge i skolen og bidra til et kvalitativt og tilrettelagt utdanningstilbud. Dette gjøres blant annet gjennom opplysnings- og påvirkningsarbeid overfor foreldre, lærere og utdanningsmyndigheter. Vår oppgave er å fremme utdanning som en rettighet for alle, og å vise at det ikke trenger å være kostbart eller komplisert å inkludere funksjonshemmede barn i skolen.

Funksjonshemmede er ofte de fattigste og mest marginaliserte i de samfunnene hvor Atlas-alliansen jobber. De opplever ekskludering fra sosiale goder, helsetjenester og utdanning. Mange mener det ikke er verd den ekstra anstrengelsen å tilpasse skole og samfunn slik at funksjonshemmede kan delta.

Der tar de feil:

Alle tjener på at funksjonshemmede får gå på skolen og lære seg et yrke – både den funksjonshemmede selv, men også familien. Og samfunnet vil nyte godt av voksne som arbeider og tjener til livets opphold i stedet for å være en byrde.

 Chikondi på skolen

Følg historien til Chikondi fra Malawi på hjemmesidene til Norges Handikapforbund (NHF). Konkurransen er over, men historien er fortsatt like spennende.

Lenker og mer informasjon

Her er en oversikt over hvor du kan finne mer informasjon om utdanning.

Faktaark om inkluderende utdanning

Lenker relatert til inkluderende utdanning og utdanning generelt:

Relevante rapporter:

UNICEFs årlige tilstandsrapport om barn (2013)
UNICEFs årlige tilstandsrapport om barn handler i 2013 om funksjonshemmede barn. 93 millioner usynlige barn som ikke får gå på skole eller delta i helseprogrammer, skriver UNICEF.

Inclusive Education – Where there are few resources (Sue Stubbs, 2008)
Denne rapporten er laget på oppdrag fra Atlas-alliansen og gir en innføring i temaet inkluderende utdanning i utviklingsland, samt en rekke praktiske råd for hvordan dette kan gjennomføres. Rapporten ble oppdatert i 2008.

Inclusion in Action (Ingrid Lewis, 2006)
Denne rapporten har samlet erfaringer fra et internasjonalt seminar om inkluderende utdanning på Zanzibar 2006. Rapporten inneholder en rekke praktiske råd og erfaringer.

Inclusion in Action (DVD, 2008)
Denne DVDen inneholder en rekke eksempler og praktiske råd for gjennomføring av inkluderende utdanning. Utdanningsmyndighetene og funksjonshemmedes organisasjoner på Zanzibar har satt inkluderende utdanning høyt på agendaen og kommet langt i prosessen. DVDen er basert på deres erfaringer.

Funksjonshemmede barn bortglemt i FNs tusenårsmål
MyRight, Atlas-alliansens svenske søsterorganisasjon har lansert en rapport som viser at funksjonshemmede barn ikke nås i den globale satsingen på barn og utdanning.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =