Inkluderende utvikling i lokalsamfunnet – CBID

22 Jul 2014

Flere av Atlas-alliansens organisasjoner jobber innenfor et rammeverk som kalles lokalbasert inkluderende utvikling (CBID- Community Based Inclusive Development), etter Verdens Helseorganisasjons retningslinjer: http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en.

CBID tar utgangspunkt i samfunnets evne til å fjerne barrièrer og fremme sosial endring og inkludering, i stedet for bare å fokusere på individuell behandling og rehabilitering. CBID inkluderer dermed ikke bare de funksjonshemmede selv, men også deres familier, organisasjoner, lokalsamfunn og relevante offentlige aktører.

Arbeidet organiseres gjennom et nettverk av sosialarbeidere og frivillige som mobiliserer ressurser og støtte til de funksjonshemmede og familiene deres, og henviser til eksperthjelp hvis det er behov for det. Lovgivning, offentlig planlegging og økonomisk støtte er avgjørende for at CBID skal lykkes, og metoden er dermed helt avhengig av offentlig engasjement.

Arbeidet rettes i hovedsak mot: inkluderende utdanning, økonomisk selvstendighet/levebrød, sosial deltakelse og tilgang til helse- og rehabiliteringstiltak.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + ten =