Rehabilitering og helse

22 Jul 2014

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme helsebehov som alle andre. Likevel møter funksjonshemmede stadig utfordringer og hindringer i tilgang på helse- og rehabiliteringstjenester. Atlas-alliansen jobber for å øke tilgang til helsetjenester og til forebyggende og rehabiliterende tiltak. Atlas-alliansen ønsker å forbedre lokal tilgang til tjenester spesielt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Atlas-alliansen bidrar til livreddende operasjoner gjennom opplæring og kompetansebygging av helsepersonell, utvikling av medisinske metoder som fungerer lokalt, oppfølging og støtte til allerede eksisterende medisinske, terapeutiske og lokalbaserte tilbud og gjennom informasjonsformidling. Oppsøkende virksomhet og gode lavterskel tilbud for å nå de aller fattigste er en viktig del av helseprosjektene. I perioden 2010-2013 har mer enn 670.000 mennesker mottatt øyehelsebehandling og over 21.000 barn med ryggmargsbrokk og / eller hydrocephalus har dratt nytte av våre prosjekter.

 

Lenker og mer informasjon

Kvinner og helse

Lokalbasert rehabilitering – CBR

Tuberkulose

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 2 =