Økonomiforum II 28.03.2019

09 Apr 2019

HovedtemaAntikorrupsjonsarbeid i Atlas-alliansen i 2019

  • Status og erfaringsdeling

–Blindeforbundet deler om Uganda-saken

–De andre organisasjonene deler fra sitt arbeid i 2018

–Hovedfunn fra NORAD rapport om antikorrupsjonsarbeid i 2018

–Risiko vurdering fra 2016- 2019 søknader ( lav/ middels/ høy)

  • Hvordan jobber vi sammen for å aktivt forebygge korrupsjon i 2019?
  • Gjennomgang av overordnet strategiske mål for å forbygge korrupsjon
  • Gjennomgang av handlingsplan med konkrete tiltak for å bekjempe korrupsjon i 2019
  • Sikring av verdikjedens internkontroll ved bruk av: Finansiell sjekkliste og økonomigjennomgang
  • Gjennomgang av verdikjeden til revisor og viktigheten av management letter
  • Varslingsrutiner - varslingsplakat og varslingsdrill
  • Økonomiforum 28.03.2019