Evaluering av sivilsamfunnsstøtten

15 Feb 2018
Alle Noradmidlene til Atlas-alliansen kommer fra den såkalte sivilsamfunnsstøtten. Nå har støtten blitt evaluert. Her er våre reaksjoner på evalueringen

31. januar ble evalueringen presentert i et møte hos Norad.

Evalueringen har blitt omtalt av Bistandsaktuelt. Rapporten kan lastes ned fra Norads nettsider.

Her er daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksens reaksjon på evalueringen.

Jeg synes CMI-rapporten stort sett er positiv lesing, i alle fall for Atlas. Det er et par punkter som også kan følges opp:

Value added bli kritisert i rapporten. Fokuset hos norske organisasjoner er for navlebeskuende på prosjektnivå til å se på muligheter til å få til endringer på nasjonalt nivå.

I en slik sammenheng er det viktig for Atlas-alliansen å legge vekt på likemannsarbeid. Likemannsarbeidet representerer både

  • Ideologisk fellesskap som kan bidra til å skape maktbalanse
  • Skjebne- og erfaringsfellesskap for undertrykte og diskriminerte. Dvs at både vi og våre partnere er en del av et globalt fellesskap som kjemper for funksjonshemmedes rettigheter

Rapporten påpeker at det er en vedvarende utfordring å fremme eierskap på den ene siden og måle og dokumentere at sivilsamfunnsorganisasjoner bidrar til målbare resultater på tematiske prioriteringer for norsk utviklingssamarbeid på den andre. Rapporten påpeker også at Norads fokus på målbare resultater kommer med en risiko for å presse ut aktiviteter som er vanskelige å måle, og det kan føre til en dreining fra styrking av sivilsamfunnet i Sør til tjenesteyting. Hvordan Norad håndterer denne balansegangen blir viktig fremover.

Rapporten vektlegger at de fleste partnererne i Sør har ‘systems and procedures, skills and experience to continue without a Norwegian partner’. I executive summary står det at organisasjonsbygging kan  ‘gradually be phased out and substituted for increased support for programme management and implementation’. Rapporten anbefaler (grunn)støtte til organisasjoner i Sør heller enn prosjektstøtte. Det vil gi dem større rom til å bestemme programmer og prosjekter selv.

Vi håper det videre blir mulighet for å jobbe med langsiktige partnerskap. I rapporten får Atlas-alliansen skryt for nettopp dette arbeidet. Et sterkt fokus på exit-strategier skaper usikkerhet om dette arbeidet.

Vi støtter forslaget om grunnstøtte til de sterkeste organisasjonene men at det ikke vil være mulig for alle våre partnere som fortsatt trenger veiledning og teknisk assistanse i kombinasjon med program/prosjektstøtte før de er klare for å bli mer selvstendige.

I starten av januar leverte vi Atlas-alliansens høringsinnspill til Norads forslag for nye retningslinjer for sivilsamfunnsstøtte. Den ferske evalueringen vil fungerer inn i samme prosess. Nå venter vi spent på det endelige utfallet.