Ny studie om krisehåndtering

08 Feb 2018
Hvordan inkludere personer med intellektuell funksjonsnedsettelse og mentale helseproblemer i humanitær innsats? Det har NHF sett nærmere på.

Norges Handikapforbund bestilte i 2017 en studie om inkludering av personer med intellektuell funksjonsnedsettelse og mentale helseproblemer i humanitær innsats og krisehåndtering (disaster risk reduction). Studien undersøker temaet fra in internasjonalt perspektiv, men også spesifikt på Palestina og Libanon.

Det overordnede målet med studien har vært å styrke Norges Handikapforbund (NHF) og de andre Atlas-organisasjonenes evne til å fremme inkludering av personer med intellektuell funksjonsnedsettelse i lys av at Norsk Forbund for Utviklingshemmede trekker seg ut av internasjonalt utviklingsarbeid. Mer spesifikt er målet at studien skal legge grunnlaget for bedre inkludering av personer med intellektuell funksjonsnedsettele og mentale helseutfordringer i både NHFs arbeid og til andre organisasjoner som jobber med krisehåndtering og humanitær innsats i Palestina og Libanon.

Studien kan lastes ned her