Prosjektbesøk i Zambia

16 Oct 2018
Hanne fra FFO og Maren fra sekretariatet er nå på reise i Zambia og har møtt to partnere det kan bli aktuelt å innlede samarbeid med.

De har møtt Zambia Federation of Disability Organizations (ZAFOD), og gjort en due Diligence. FFO vurderer samarbeid med dem fremover.

Da har også møtt Zambian National Association of the Deaf (ZNAD) og er begge positive til at dette kan være en mulig partner for Døveforbundet.

Referat fra møtet med ZNAD

ZNAD er en DPO som er medlem av den nasjonale paraplyen ZAFOD. De har over 9000 registrerte, døve medlemmer. Medlemmene betaler ingen medlemsavgift. Døveforbundet er en langt større organisasjon enn den for hørselshemmede. De har 13 ansatte (inkludert renholdspersonalet osv), men kun tre som jobber faglig. ZNAD var støtte av det finske Døveforbundet i perioden 1988-1998. Da klarte de å åpne branches (distriktskontorer) i store deler av landet. De har i dag 26 branches, de fleste velfungerende med aktiviteter i større eller mindre grad. Frivillige bidrar i stor grad til dette.

I dag får de støtte av en nederlandsk organisasjon som heter Kentalis Intenational. De gir hovedsakelig teknisk støtte for å jobbe med kunnskapsspredning (awarenes) av behovene til døve barn.

ZNAD bruker både SDGene og CRPD aktivt i påvikningsarbeidet. De samarbeider også med andre DPOer om dette. De må stå sammen for å ha en sterk stemme. Zambian National Association of disabled women samarbeider de mye med. Distriktskontorene samarbeider også med relevante aktører lokalt.

Zambia har egne skoler for døve i urbane strøk. Slike skoles finnes ikke (eller svært begrenset) i rurale kjole. De fleste døve barn går på spesialskole med egne tegnspråklærere. De vet ikke hvor mange døveskoler det er i Zambia, men realiteten er at kostskoler ofte er eneste tilbud, og barn ned i seksårs alder sendes på kostskole. Det finnes som regel ingen tilbud lokalt for døve barn, selv om ZNAD ønsker dette.

ZNAD kjenner ikke til at noen døve får mulighet til CI-operasjon i Zambia. Utfordringene er annerledes for døve en hørselshemmede, for høreapparater er ofte billigere og krever mindre enn døve som bruker døvetolker.

ZNAD ser et stort behov for å jobbe med tilgjengelighet. God utdannelse er ingen garanti for jobb, siden de fleste arbeidsplasser ikke er tilrettelagt. Videre har ZNAD utfordringer med bærekraft og mangler stabile, fulltidsdonorer. ZNAD har tegnspråkprogram, men ingen vil betale for opplæring av instruktører og tolker. Ikke engang myndighetene. Dersom en døv har behov for tolk, må hen selv betale for dette. ZNAD ønsker derfor å utdanne flere tegnspråktolker. Det er få andre som tilbyr opplæring innen feltet. Det offentlige gir ingen støtte.

ZNAD er veldig interessert i et samarbeid med Nges Døveforbund. De sender Maren mer skriftlig info om dem, som kan videresendes Norges Døveforbund. Videre var de svært interessert i utveksling, for å lære mer av hverandre.

Dersom Norges Døveforbund er interessert i å se nærmere på et partnerskap, så kan både FFO og Signo være potensielle faddere. Både Hanne og Kenneth er positive til det. Per dags dato er Hanne interessert i å gå videre for å etablere et samarbeid med ZAFOD. Dette innebærer et nytt besøk til Zambia på nyåret. ZNAD er medlem av ZAFOD. Hanne foreslo å eventuelt invitere Norges Døveforbund med på reisen. Muligens kan dette finansieres av sekretariatet?

Vi brukte også møtet til å høre litt om hva ZNAD tenker om ZAFOD. De er medlem, og har kontakt til tross for tidligere utfordringer i ZAFOD. Men nå blir de ikke invitert til tilstelninger, pga mangel på økonomisk støtte. De kunne trengt opplæring innenfor kapasitetsbygging og påvirkningsarbeid. En modell hvor FFO støtter ZAFOD og ulike DPOer støtter naturlige partnere er mulig fra 2020.

PS: Maren var under møtet svært tydelig på at vi ikke kan love noen ting. Det må først avgjøres hos Norges Døveforbund om de ønsker å jobbe internasjonalt og om ZNAD er en mulig partner. Videre må et mulig prosjekt godkjennes hos både Atlas-alliansen og Norad.