Rapporteringsdatoer i 2019 er klare!

10 Dec 2018
Frister for rapportering 2019 (Petrus)

http://atlas-alliansen.no/nyttig-informasjon/Frister for rapportering 2019:

Februar: Petrus åpnes for narrativ rapportering
30. april: Frist for å sende regnskap og rapport 2018 til sekretariatet
Sekretariatet konsoliderer data og etterspør evt. manglende informasjon fra organisasjonene
30. mai: Sekretariatet sender utkast til organisasjonene
9. juni: Organisasjonene sender tilbakemelding til sekretariatet
17. juni: Sekretariatet sender «endelig utkast» til organisasjonene for siste gjennomlesing
21. juni: Frist for siste endringer.
26. juni: Sekretariatet sender endelig regnskap og rapport til Norad