Utlysning – Følgeevaluering av Atlas-alliansen

15 Mar 2017
Atlas-alliansen søker evaluatorer til å foreta en følgeevaluering. Evalueringen vil ta for seg to temaer innenfor vår prosjektportefølje; «human rights advocacy» og «inclusive education». Følgeevalueringen skal foretas i Malawi og Nepal, som er to av våre satsningsland.

Følgeevalueringen har som mål å gi Atlas-alliansen økt kunnskap om hvilke tiltak som gir den beste og mest effektive bistand til funksjonshemmede, i tråd med kontrakt med Norad for inneværende rammeavtaleperiode.

Følgeevalueringen vil ha oppstart snarest, og vare t.o.m. 2019.

Oppdragsbeskrivelse (på engelsk): Terms of Reference

Kvalifikasjoner for evalueringsteamet:

  • Evalueringsteamet må bestå av minst to personer, med én dedikert teamleder.
  • Teamet bør involvere en eller flere eksperter fra Malawi og Nepal, dersom disse ikke allerede inngår som en del av kjernen i evalueringsteamet.
  • Minst ett av teammedlemmene må kunne lese og forstå norsk og kunne kommunisere på et skandinavisk språk.

Kvalifikasjoner for minst ett medlem av evalueringsteamet:

  • Mastergrad i sosialvitenskap eller tilsvarende.
  • Erfaring fra og inngående kunnskap om ulike evalueringsmetoder.
  • Minst fem års erfaring fra evalueringsarbeid.
  • Minst fem års erfaring med utviklingsarbeid, fortrinnsvis med fokus på utdanning, politisk påvirkningsarbeid og funksjonshemmede (evt. andre minoriteter).

Utvelgelse av evalueringsteam

I utvelgelsen av evalueringsteamet vil det vektlegges at teamet har inngående kunnskap om og erfaringer fra evalueringsarbeid og rettighetsarbeid i Sør. Å ha kunnskap om funksjonshemmede er en fordel, men ikke et absolutt krav. Da må teamet kunne vise til relevant arbeid med andre minoriteter. Erfaringer med utdanning og politisk påvirkningsarbeid i Sør vil vektlegges.

Å kunne knytte til seg konsulenter eller forskere i Nepal og Malawi, evt. samarbeide med relevante institusjoner i disse landene, er viktig. Søknaden/tilbudet må vise til hvilke personer/miljøer man vil trekke på, og hvordan et slik samarbeid vil utføres (særlig med tanke på kostnadseffektivitet).

Foreslåtte dagsrater, ekskl. mva. Dersom ulike teammedlemmer har ulike rater må dette fremkomme. Reiser til Nepal og Malawi må foretas etter Atlas-alliansens reiseregulativ.

Svarfrist: 06.04.2017

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − sixteen =