Vi søker senior programrådgiver

19 May 2019
Atlas-alliansen har ledig stilling som senior programrådgiver. Stillingen er et ett års engasjement med sannsynlig forlengelse i minimum tre år.

Programrådgiveren er del av Atlas-alliansens bistandsfaglige team, og skal sammen med resten av sekretariatet gi råd og veiledning til Atlas-organisasjonene for å sikre høyest mulig standard på prosjektplaner, søknader og rapporter. En særlig viktig oppgave for rådgiveren er oppfølging av søknader om midler fra Norad med frister i juni og oktober 2019. Snarlig tiltredelse vil derfor vektlegges i vurderingen av kandidater. Søknadsskriving, forståelse av resultatrammeverk og endringsteori, resultatmåling og rapportering er kompetanseområder som prioriteres.

Arbeidsoppgaver

Følgende arbeidsoppgaver ligger til stillingen:

 • Oppfølging og kvalitetssikring av Atlas-alliansens søknader til Norad og andre donorer.
 • Ansvar for oppfølging av Atlas-alliansens plan- og resultatdatabase, inkludert utarbeidelse og oppdatering av resultatrammeverk mm.
 • Vurdering og kvalitetssikring av organisasjoners søknader, prosjektplaner, resultatrammeverk, budsjetter og rapporter
 • Følge opp og støtte deltakende organisasjoner på en faglig solid og tydelig måte som bidrar til best mulig resultater i prosjektene, god dialog og gode samarbeidsrelasjoner.
 • Organisasjonsbesøk til Atlas-organisasjonene i Norge og til partnere ute, med vurdering av implementering av prosjektene, inklusiv økonomiforvaltning og antikorrupsjonsrutiner.
 • Følge faglig utvikling på definerte hovedområder og formidle relevant faglig kunnskap til Atlas-organisasjonene.

Vi søker deg som fortrinnsvis har:

 • Solid og relevant arbeidserfaring fra bistandsarbeid. Erfaring fra prosjektoppfølging i felt vil vektlegges.
 • Erfaring med søknadsskriving og utvikling av resultatrammeverk
 • Mastergrad innen relevant område
 • Gode IT-kunnskaper: Erfaring med databaser og/eller nettbaserte rapporteringsverktøy er en fordel
 • Erfaring med Norad, UD, EU og andre donorer
 • Analytiske evner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Tematisk kompetanse innen en eller flere av satsingsområdene for alliansen
 • Arbeidsspråk er både norsk og engelsk; god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på begge språk er viktig

Vi tilbyr:

 • 1 års engasjement med sannsynlig forlengelse i minimum tre år
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø med internasjonalt fokus
 • Arbeidsplass tilrettelagt for funksjonshemmede
 • Kontorer med sentral beliggenhet i Oslo
 • Varierte arbeidsoppgaver og selvstendig ansvar

Funksjonshemmede oppfordres til å søke. Spørsmål om stillingen kan rettes til programansvarlig Marte Onstad-Svare (970 80 640), eller til daglig leder Morten Eriksen (90 16 26 04).

Søknad på maks én side og CV sendes atlas@atlas-alliansen.no, med kopi til marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no og morten.eriksen@atlas-alliansen.no. Søknadsfrist snarest og innen 05.06.19.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =