Hjelpemidler - det 21. århundrets nye medisin?

12 Jun 2018
Norge har inspirert verden på mange felt. Et område vi har mye kompetanse på er hjelpemidler til de i vårt samfunn som trenger det.

Til New York for å diskutere funksjonshemmedes rettigheter

08 Jun 2018
Atlas-alliansen deltar på toppmøte om konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse. – Norge gjøre mye bra, men kan fortsatt bli bedre sier Morten Eriksen.

Digitalisering som drivkraft for inkludering

01 Jun 2018
Digitalisering kan være til glede for verdens fattige, ikke minst funksjonshemmede. Med smart satsing kan digitalisering bidra til både bedre læring og en enklere hverdag for mange funksjonshemmede i utviklingsland.

- Diskrimineringen av funksjonshemmede er alvorlig

24 May 2018
Kun et av ti barn med funksjonsnedsettelser i lav- og mellominntektsland går på skole. Dette er svært alvorlig, sa utviklingsminister Nikolai Astrup på seminar arrangert av Atlas-alliansen.