Slik skal Norad jobbe med funksjonshemmede

08 Feb 2018
Klar beskjed fra Utenriksdepartementet.

Funksjonshemmede, miljø og et nytt klima

22 Dec 2017
De fattigste og mest sårbare rammes hardest av klimaendringer. I ekstremsituasjoner overses ofte mennesker med funksjonshemming.

7 fremtidsrettede teser om bistand i bærekraftmålenes tid

06 Dec 2017
Verdensamfunnets 17 globale bærekraftsmål har som sin sentale nervetråd at «ingen skal utelates»; alle mennesker skal få mulighet til personlig utfoldelse og være del av samfunn og utvikling. Dette er viktige mål, men er de mer enn besnærende retorikk?

En nødvendig bistandspolitisk reformasjon

30 Nov 2017
Har Storting, Regjering og Norad noen reell mulighet til å nå sine utviklingspolitiske mål? Ikke slik det er i dag. Ikke uten en bistandsreform. Vi i bransjen må tørre å «ta en Luther».