Digitalisering som drivkraft for inkludering

01 Jun 2018
Digitalisering kan være til glede for verdens fattige, ikke minst funksjonshemmede. Med smart satsing kan digitalisering bidra til både bedre læring og en enklere hverdag for mange funksjonshemmede i utviklingsland.

- Diskrimineringen av funksjonshemmede er alvorlig

24 May 2018
Kun et av ti barn med funksjonsnedsettelser i lav- og mellominntektsland går på skole. Dette er svært alvorlig, sa utviklingsminister Nikolai Astrup på seminar arrangert av Atlas-alliansen.

Verdens helseorgansasjon satser på hjelpemidler

23 May 2018
Å ha tilgang på hjelpemidler er viktig for at funksjonshemmede skal kunne leve gode liv - men i dag er det bare et lite fåtall som har de hjelpemidlene de trenger.

Ny rapport om stigma og utdanning

16 May 2018
Læreres holdninger er avgjørende for å hindre stigmatisering av funksjonshemmede barn. Med de rette rutinene på plass kan undervisningen tilpasses den enkeltes behov, noe som kommer alle elever til gode. Det er noen av funnene i en fersk rapport.