Diskriminering av personer med psykiske lidelser - hva vi kan gjøre med det?

21 Nov 2018
Helse har lenge vært en sentral del av både norsk og internasjonalt bistandsarbeid. Mental helse er imidlertid ofte forsømt. I mange land er kunnskapen om psykiske lidelser farlig lav, og personer med psykiske lidelser møter diskriminering og stigmatisering.

Konferanse: «Mental helse – en nøkkel til utvikling?

02 Nov 2018
Atlas-alliansen, HimalPartner, Forut, Blå Kors, Kirkens Nødhjelp og ADRA inviterer til konferanse om global mental helse og FNs bærekraftsmål 22. november.

Ledig stilling som senior programrådgiver

15 Oct 2018
Atlas-alliansen har ledig fast stilling som senior programrådgiver.

Budsjettet svarer ikke på Norges forpliktelser

11 Oct 2018
Både bærekraftsmålene og forpliktelsene Norge leverte under Global Disability Summit i sommer burde tale for en økt satsing på funksjonshemmede i bistanden. Dette ser vi dessverre ikke i statsbudsjettet for 2019.