Mislighold avdekket i øst-afrikansk idrettsbevegelse

09 May 2018
Flere norske giverorganisasjoner trekker seg fra samarbeid etter avsløring av omfattende økonomisk mislighold.

Stigma, funksjonsnedsettelse og utdanning

02 May 2018
Over en tredel av barna helt uten utdannelse har en funksjonsnedsettelse. Velkommen til rapportlansering og debatt med utviklingsminister Nikolai Astrup.

For dårlig fra Verdensbanken

02 May 2018
Verdensbanken er virkelig på banen når det gjelder utdanning for tiden. Det er positivt. Nylig ble deres siste rapport, Facing forward: Schooling for learning in Africa, lansert. Men det er faktisk ingen spor av tenkning om den største gruppen av barn som ikke får utdanning: funksjonshemmede.

Skole, samfunn og stigma

25 Apr 2018
Skolen er nøkkelen i kampen mot stigma og i jobben for å nå bærekraftsmålet om utdanning for alle.