Verdens helseorgansasjon satser på hjelpemidler

23 May 2018
Å ha tilgang på hjelpemidler er viktig for at funksjonshemmede skal kunne leve gode liv - men i dag er det bare et lite fåtall som har de hjelpemidlene de trenger.

Ny rapport om stigma og utdanning

16 May 2018
Læreres holdninger er avgjørende for å hindre stigmatisering av funksjonshemmede barn. Med de rette rutinene på plass kan undervisningen tilpasses den enkeltes behov, noe som kommer alle elever til gode. Det er noen av funnene i en fersk rapport.

Mislighold avdekket i øst-afrikansk idrettsbevegelse

09 May 2018
Flere norske giverorganisasjoner trekker seg fra samarbeid etter avsløring av omfattende økonomisk mislighold.

Stigma, funksjonsnedsettelse og utdanning

02 May 2018
Over en tredel av barna helt uten utdannelse har en funksjonsnedsettelse. Velkommen til rapportlansering og debatt med utviklingsminister Nikolai Astrup.