Høringsinnspill til statsbudsjettet 2018

02 Nov 2017
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 retter ikke opp i den manglende satsingen på funksjonshemmede i bistanden. Les våre endringsforslag til statsbudsjettet her.

Bryter Norfund både egne og internasjonale forpliktelser?

25 Oct 2017
Hvis Norge gjennom utviklingspolitikken skal bidra til full sysselsetting og anstendig arbeid for alle i lavinntektsland, hvem andre enn bistandsgiganter som Norfund er det som skal ta denne lederrollen?

Mastergradsstipend

13 Oct 2017
Atlas-alliansen utlyser stipend på 25.000,- kr til studenter som skriver masteroppgave om religion, religiøse ledere og funksjonshemmedes rettigheter.

Mye dårlig og lite inkluderende utdanning i verden

12 Oct 2017
I World Development Report 2018 slår Verdensbanken alarm om dårlig og lite inkluderende utdanning i verdens utviklingsland. Dette er et varsko det er viktig å ta med seg, ikke minst for Norge, hvor utdanning er en viktig bistandssatsing.