FNs 1000-årsmål umulig å nå uten å ta med utsatte grupper

28 Jan 2014
Én av fem borgere i verden lever med en form for funksjonsnedsettelse. Det er over én milliard mennesker. Inkludering av denne gruppen er et stort skritt i riktig retning for å nå tusenårsmålene. Stortinget er på banen med ønske om å inkludere funksjonshemmede i retten til skolgang.

Norge ratifiserte FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter 3. juni 2013

14 Jan 2014
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne forplikter Norge til å inkludere funksjonshemmede i norsk utviklingspolitikk og utviklingssamarbeid. Endelig ble den ratifisert av Norge!

Evaluering/ekstern gjennomgang av Atlas, Organisering, fokus og innretning av portefølje

06 Jan 2014
Atlas-alliansen er i gang med en intern strategidiskusjon og jobber parallelt med forberedelser til ny søknad om samarbeidsavtale med Norad fra og med 2015. Atlas-alliansen ønsker eksterne vurderinger og innspill som kan bidra inn i strategidiskusjonen og til arbeidet med rammeavtalesøknad.
Six school girls from Mwanakwerekwe F, Zanzibar, shows us how to say "hi" in sign language

FrP vil øke støtten til funksjonshemmede i utviklingssamarbeidet

09 Aug 2013
Valgkampen til høstens stortingsvalg er i gang, og Atlas-alliansen har bedt de politiske partiene svare på ti krav vi mener må til for å løfte og inkludere funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som sier de vil innvilge penger til funksjonshemmede.