Six school girls from Mwanakwerekwe F, Zanzibar, shows us how to say "hi" in sign language

Atlas-alliansen ønsker større handlekraft fra politikerne

26 Jun 2014
Funksjonshemmedes rett til utdanning var tema for siste ukes ”Global Action Week” i regi av Global Campaign for Education. I den anledning holdt Atlas-alliansen konferanse om betydningen av inkluderende skole, med mål om å øke kunnskap om temaet og diskutere tiltak for norske bistandsorganisasjoner.

Akademikere støtter opp om informasjonsstøtten

26 Jun 2014
Mange profilerte akademikere stiller seg bak oppropet om at sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige for utvikling og formidling av ny kunnskap om globale spørsmål.

Vil ikke hjelpe de svakeste – iskald sortering og brudd på internasjonale forpliktelser, mener Atlas-alliansen

26 Jun 2014
Med dette bryter Norge FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nye stemmer i FN

26 Jun 2014
To representanter fra våre partnerorganisasjoner i Malawi og Uganda har fått delta i diskusjonene i FN med støtte fra Utenriksdepartementet. Entusiastisk forteller de om sine erfaringer, og hvordan ny kunnskap skal brukes i det videre i hjemlandet.