Bilde fra møte i en spare- og lånegruppe.

Banebrytende forskning på utviklingsarbeid i Uganda

26 Jun 2014
Ny studie viser store forskjeller mellom funksjonshemmede i urbane og rurale strøk i Uganda. Resultatene er svært viktige for videreutviklig av prosjektene og for å definere fremtidige satsningsområder.

Oppfordret til å støtte døvblindes behov

20 Mar 2014
"Capacity development is of great importance for all groups of persons with disabilities, in order to conduct advocacy work. But I would like to draw attention to a group to whom capacity building means much more, namely people with deaf blindness"

Arbeiderpartiet støtter handlingsplanen

20 Mar 2014
Anniken Huitfeldt støtter Atlas-alliansens forslag om handlingsplan som oppfølging av Norges forpliktelser ovenfor funksjonshemmede i norsk bistandsarbeid. En rapport fra Atlas viser at kunnskapen om funksjonshemmede fortsatt er lav blant viktige bistandsaktører, og at andelen til funksjonshemmede av bistandsbudsjettet ikke har økt. Jog Badhador Oli fra Nepal er blind og studerer til å bli lærer. Han har fått støtte fra et rehabiliteringsprogram i regi av Norsk Blindeforbund i Atlas-alliansen og deres partnere i Nepal.

Nairobi Declaration - Inclusive post 2015 development agenda for persons with disabilities in Africa

11 Mar 2014
Persons with disabilities from 13 countries in Africa and representatives of national, sub-regional and Pan-African disabled persons’ organizations (DPOs), gathered in Nairobi, Kenya, the 6-7-8 of March 2014, at the conference “Inclusive post-2015 development agenda and UN CRPD in Africa”.