Vil ikke hjelpe de svakeste – iskald sortering og brudd på internasjonale forpliktelser, mener Atlas-alliansen

26 Jun 2014
Med dette bryter Norge FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nye stemmer i FN

26 Jun 2014
To representanter fra våre partnerorganisasjoner i Malawi og Uganda har fått delta i diskusjonene i FN med støtte fra Utenriksdepartementet. Entusiastisk forteller de om sine erfaringer, og hvordan ny kunnskap skal brukes i det videre i hjemlandet.
Bilde fra møte i en spare- og lånegruppe.

Banebrytende forskning på utviklingsarbeid i Uganda

26 Jun 2014
Ny studie viser store forskjeller mellom funksjonshemmede i urbane og rurale strøk i Uganda. Resultatene er svært viktige for videreutviklig av prosjektene og for å definere fremtidige satsningsområder.

Oppfordret til å støtte døvblindes behov

20 Mar 2014
"Capacity development is of great importance for all groups of persons with disabilities, in order to conduct advocacy work. But I would like to draw attention to a group to whom capacity building means much more, namely people with deaf blindness"