Antikorrupsjonsrapport fra Atlas-alliansen 2013

06 Mar 2014
«Korrupsjon er et hinder for utvikling. Det innebærer maktmisbruk og hindrer effektiv bruk av nasjonale ressurser, hemmer økonomisk vekst og bidrar til en urettferdig ressursfordeling i samfunnet. En utbredt og anerkjent definisjon av korrupsjon er den som brukes av blant annet verdensbanken; korrupsjon er misbruk av offentlig makt til egen fordel. Korrupsjon finnes på alle nivåer»
Eforina Chevula er tretti år. Da hun var seks fikk hun plutselig en alvorlig hodepine og foten startet å hovne opp. Sykehuset sa de ikke kunne forstå hva som feilte henne. Hun følte at det var noe overnaturlig. På sykehuset mentet de det bare var å amputere benet. Hun mener at benprotesen hennes er vanskelig å bruke da den ikke er tilpasset henne. Hun kan ikke utføre tungt arbeid.

Atlas-alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

04 Mar 2014
Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever i stor grad å være usynlige og ekskludert i samfunnet. Funksjonsnedsettelsen har ofte vært forbundet med skam, undertrykkelse og ikke minst diskriminering som igjen påvirker holdninger til individer med funksjonsnedsettelser. Funksjonshemmede ses dermed ikke alltid på som mennesker med selvstendige rettigheter, men personer som må hjelpes.

Inkluderende utdanning eller spesialskoler? Ikke noe enten eller takk!

25 Feb 2014
God skolegang legger grunnlaget for den videre inkluderingen i samfunnet. Ingrid Lewis er ekspert på feltet inkluderende utdanning, og har sterke meninger om hva som skal til for å få et godt utdanningssystem.

Inkluderende utdanning - ny interessant bok

21 Feb 2014
Boka "Inclusive Education in Low-Income Countries" er en interessant bok om en helt unik tilnærming til inkluderende utdanning i lavinntektsland. Boka anbefales.