Døvblinde Isak bidrar ved å bære vann. Her bærer han en tilitersdunk over hodet.

Atlas-alliansens høringsinnspill til Stortingsmelding 25 (1012-2013) Dele for å skape

29 Apr 2013
Atlas-alliansen deltok på høring i Utenrikskomiteen 29. april 2013.
En eldre kvinner snakker med en kvinnelig rådgiver om helserelaterte spørsmål

Innspill til Utenriksdepartementets nye handlingsplan om kvinner i utviklingssamarbeidet

05 Apr 2013
Utenriksdepartementet lager i 2013 ny handlingsplan om kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken og har invitert organisasjonene til å komme med innspill. Atlas-alliansen har fremmet funksjonshemmede kvinners rettigheter og tuberkuloserammede kvinner.
Billy from Malawi sitting outside laughing

Hva kommer etter Tusenårsmålene?

05 Feb 2013
Atlas-alliansens innspill til norske myndigheter om prosessen som pågår når fristen for FNs tusenårsmål går ut, den såkalte Post-2015 prosessen. Februar 2013.
Firoz Ali Alizada har måttet kjempe for å komme dit han er i dag. Selv mistet han begge bena som tenåring i Afghanistan etter å ha tråkket på en landmine. I dag bor han i Genève med kone og barn og jobber for funksjonshemmedes rettigheter gjennom landminekampanjen. I bakgrunnen ser man nasjonalparken Bandi-Amir i Afghanistan. Foto: Privat.

Firoz kjemper for funksjonshemmedes rettigheter

10 Oct 2012
Firoz Ali Alizada (29) fra Afghanistan er et forbilde for mange. Han mistet begge bena i 1996. Han har vært sint og frustert. Nå legger han all energi i arbeidet med forbudet mot miner og klasevåpen og støtte til funksjonshemmede.