Kenynote speakers at the 2011 Oslo conference on disability and emergencies

NGO Workshop on Disability in Conflicts and Emergencies 2011

02 Jun 2011
During the conference on Disability in Conflicts and Emergencies: Reaching the most vulberable, the Atlas Alliance hosted a workshop for NGO representatives. Some of the presentations from this workshop is now available to download here.
Kenynote speakers at the 2011 Oslo conference on disability and emergencies

Oslo Conference on Disability in Conflicts and Emergencies 2011

31 May 2011
The Atlas Alliance and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs arranged an international conference from May 30-31 2011 in Oslo on the topic of Disability in Conflicts and Emergencies - “Reaching the most vulnerable”.
A smiling Radhika sits in the door opening of her shop in her village in Nepal

Global helse og inkludering av funksjonshemmede

05 Dec 2010
Atlas-alliansens innspill til Meld. st. 11 (2011-2012) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken, desember 2010
Ahmad Elchaar mistet begge beina i et bombeangrep i Syria. Med nye proteser kommer han seg rundt.

FNs Tusenårsmål og funksjonshemmede

30 Sep 2010
Atlas-alliansens innspill til utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vedrørende deltakelse på FNs høynivåmøte om Tusenårsmålene, september 2010, New York.