Tre blide gutter på skolebenken

Valgfrihet og selvhjulpenhet for alle, Erna?

09 Aug 2013
Erna Solberg (H) hadde tidlig i august en kronikk på NRK Ytring der hun fremhever det fri, selvhjulpne individet og dets valgmuligheter. Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen, utfordrer Solberg på hvordan hun mener dette også kan gjelde for funksjonshemmede i sør.

Statspartsmøte om konvensjonen 2013

13 Jul 2013
Statspartsmøtet for FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter foregikk i New York juli 2013. Norge var representert. Atlas-alliansen var også tilstede.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

03 Jun 2013
Faktaark Signert av FNs general-forsamling desember 2006, trådte i kraft i 2008 Første internasjonale konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter Skal sikre likeverdige rettigheter for funksjonshemmede Norge ratifiserte konvensjonen i 2013
Døvblinde Isak bidrar ved å bære vann. Her bærer han en tilitersdunk over hodet.

Atlas-alliansens høringsinnspill til Stortingsmelding 25 (1012-2013) Dele for å skape

29 Apr 2013
Atlas-alliansen deltok på høring i Utenrikskomiteen 29. april 2013.