Statspartsmøte om konvensjonen 2013

13 Jul 2013
Statspartsmøtet for FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter foregikk i New York juli 2013. Norge var representert. Atlas-alliansen var også tilstede.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

03 Jun 2013
Faktaark Signert av FNs general-forsamling desember 2006, trådte i kraft i 2008 Første internasjonale konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter Skal sikre likeverdige rettigheter for funksjonshemmede Norge ratifiserte konvensjonen i 2013
Døvblinde Isak bidrar ved å bære vann. Her bærer han en tilitersdunk over hodet.

Atlas-alliansens høringsinnspill til Stortingsmelding 25 (1012-2013) Dele for å skape

29 Apr 2013
Atlas-alliansen deltok på høring i Utenrikskomiteen 29. april 2013.
En eldre kvinner snakker med en kvinnelig rådgiver om helserelaterte spørsmål

Innspill til Utenriksdepartementets nye handlingsplan om kvinner i utviklingssamarbeidet

05 Apr 2013
Utenriksdepartementet lager i 2013 ny handlingsplan om kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken og har invitert organisasjonene til å komme med innspill. Atlas-alliansen har fremmet funksjonshemmede kvinners rettigheter og tuberkuloserammede kvinner.