Inkluderende utdanning - ny interessant bok

21 Feb 2014
Boka "Inclusive Education in Low-Income Countries" er en interessant bok om en helt unik tilnærming til inkluderende utdanning i lavinntektsland. Boka anbefales.

Funksjonshemmede i Nepal avslutter sultestreik

18 Feb 2014
For å presse regjeringen til å etterkomme kravet om å følge loven som sier at fire av 26 regjeringsoppnevnte medlemmer i den lovgivende forsamlingen skal være funksjonshemmede, har National Federation of the Disabled Nepal sultestreiket i 11 dager.

Mikrofinans, entrepenørskap og funksjonshemmede: Samarbeid mellom forskere og utøvere

10 Feb 2014
Seminar der formålet er å gi en mulighet til å lære mer om samarbeid mellom forskning og praksis; å lære mer om inkludering av funksjonshemmede i samfunnet generelt og i mikrofinans spesielt.

FNs 1000-årsmål umulig å nå uten å ta med utsatte grupper

28 Jan 2014
Én av fem borgere i verden lever med en form for funksjonsnedsettelse. Det er over én milliard mennesker. Inkludering av denne gruppen er et stort skritt i riktig retning for å nå tusenårsmålene. Stortinget er på banen med ønske om å inkludere funksjonshemmede i retten til skolgang.