Funksjonshemmede barn ekstremt sårbare i krig og konfliktsituasjoner

30 Sep 2012
Ann Marit Sæbønes, spesialrådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, representerte Norge under UNICEFs møte om barn med funksjonshemninger i New York 15. september.
Fire skolejenter sittende ved pulten i klasserommet

Norge må tale funksjonshemmede barns sak internasjonalt

13 Sep 2012
20 millioner funksjonshemmede barn får ikke gå på skolen. Atlas-alliansen, NHF og 10 andre organisasjoner har bedt utviklingsminister Heikki Holmås om å være en pådriver for disse barnas sak internasjonalt.
Cheid Cherif Center er et senter for landmineofre

Fakta om Vest-Sahara

10 Feb 2012
Områder i Vest-Sahara er blant de mest minebelagte i verden.
Cheid Cherif Center er et senter for landmineofre

30 år i helvete

10 Feb 2012
–Tiden er den verste fienden min, sier Said Muhammed Fadel (59). Han var 29 da landminen eksploderte og gjorde han funksjonshemmet på livstid.