Firoz Ali Alizada har måttet kjempe for å komme dit han er i dag. Selv mistet han begge bena som tenåring i Afghanistan etter å ha tråkket på en landmine. I dag bor han i Genève med kone og barn og jobber for funksjonshemmedes rettigheter gjennom landminekampanjen. I bakgrunnen ser man nasjonalparken Bandi-Amir i Afghanistan. Foto: Privat.

Firoz kjemper for funksjonshemmedes rettigheter

10 Oct 2012
Firoz Ali Alizada (29) fra Afghanistan er et forbilde for mange. Han mistet begge bena i 1996. Han har vært sint og frustert. Nå legger han all energi i arbeidet med forbudet mot miner og klasevåpen og støtte til funksjonshemmede.
Forsiden til rapporten ”Exploring key issues in human rights based victim assistance” av Marianne Schultze

Nedrustningavtaler og støtte til ofre

30 Sep 2012
Landminekonvensjonen fra 1997 var den første nedrustningsavtalen som også inkluderte støtte til ofre. Da klasevåpenkonvensjonen ti år senere ble signert i Oslo, var støtte til ofre en naturlig og viktig del av avtalen. I 2006 kom en egen konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter.

Funksjonshemmede barn ekstremt sårbare i krig og konfliktsituasjoner

30 Sep 2012
Ann Marit Sæbønes, spesialrådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, representerte Norge under UNICEFs møte om barn med funksjonshemninger i New York 15. september.
Fire skolejenter sittende ved pulten i klasserommet

Norge må tale funksjonshemmede barns sak internasjonalt

13 Sep 2012
20 millioner funksjonshemmede barn får ikke gå på skolen. Atlas-alliansen, NHF og 10 andre organisasjoner har bedt utviklingsminister Heikki Holmås om å være en pådriver for disse barnas sak internasjonalt.