Six school girls from Mwanakwerekwe F, Zanzibar, shows us how to say "hi" in sign language

FrP vil øke støtten til funksjonshemmede i utviklingssamarbeidet

09 Aug 2013
Valgkampen til høstens stortingsvalg er i gang, og Atlas-alliansen har bedt de politiske partiene svare på ti krav vi mener må til for å løfte og inkludere funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som sier de vil innvilge penger til funksjonshemmede.
Tre blide gutter på skolebenken

Valgfrihet og selvhjulpenhet for alle, Erna?

09 Aug 2013
Erna Solberg (H) hadde tidlig i august en kronikk på NRK Ytring der hun fremhever det fri, selvhjulpne individet og dets valgmuligheter. Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen, utfordrer Solberg på hvordan hun mener dette også kan gjelde for funksjonshemmede i sør.

Statspartsmøte om konvensjonen 2013

13 Jul 2013
Statspartsmøtet for FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter foregikk i New York juli 2013. Norge var representert. Atlas-alliansen var også tilstede.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

03 Jun 2013
Faktaark Signert av FNs general-forsamling desember 2006, trådte i kraft i 2008 Første internasjonale konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter Skal sikre likeverdige rettigheter for funksjonshemmede Norge ratifiserte konvensjonen i 2013