Styret i Atlas-alliansen består av representanter fra alliansens grunnorganisasjoner. I tillegg velges en representant fra de tilknyttede organisasjonene.

Arnt Holte

Styreleder Norges Blindeforbund Email: arnt.holte@blindeforbundet.no

Lily Ann Elvestad

Styrenestleder FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Email: lilly.ann.elvestad@ffo.no

Ann-Eli Spiten

Styremedlem HRF - Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Email: aspiten@ous-hf.no

Vibeke Seim-Haugen

Styremedlem Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Email: vseim-haugen@nfunorge.org

Lars Ødegård

Styremedlem Norges Handikapforbund Email: lars.oedegaard@nhf.no

Asbjørn Eidhammer

Styremedlem Eksternt styremedlem Email: aeidham@online.no

Marte Svare

Ansattes representant Atlas-alliansen Email: marte.svare@atlas-alliansen.no

Deputy Members

Jens Petter Gitlesen

Varamedlem Norsk Forbund for Utviklingshemmede Email: -

Runa Schøyen

Varamedlem RHF - Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Email: runa.sch@gmail.com

Gunnar Haugsveen

Varamedlem Norges Blindeforbund Email: -

Lissen Bruce

Varamedlem Norsk Handikapforbund (NAD) Email: -