Styret i Atlas-alliansen består av representanter fra alliansens grunnorganisasjoner. I tillegg velges en representant fra de tilknyttede organisasjonene.

Lily Ann Elvestad

Styreleder FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Email: lilly.ann.elvestad@ffo.no

Vibeke Seim-Haugen

Nestleder i styret Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Email: vseim-haugen@nfunorge.org

Terje Andre Olsen

styremedlem Norges Blindeforbund Email:

Lars Ødegård

Styremedlem Norges Handikapforbund Email: lars.oedegaard@nhf.no

Asbjørn Eidhammer

Styremedlem Eksternt styremedlem Email: aeidham@online.no

Maren Gunnarson Fallet

Ansattes representant Atlas-alliansen Email: maren@atlas-alliansen.no

Deputy Members

Anders Strømsodd Hosar

varamedlem ansattes representant Atlas-alliansen sekretariatet

Eddy Kjær

FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Svein Brodtkorb

Varamedlem Norges Handikapforbund

Arnt Holte

varamedlem Norges Blindeforbund Email: arnt.holte@blindeforbundet.no

Jens Petter Gitlesen

Varamedlem Norsk Forbund for Utviklingshemmede Email: -