93 millioner funksjonshemmede barn

09 Feb 2015
UNICEFs årlige tilstandsrapport om barn handler i 2013 om funksjonshemmede barn. 93 millioner usynlige barn som ikke får gå på skole eller delta i helseprogrammer, skriver UNICEF.
UNICEFs rapport om funksjonshemmede barn setter fokus på barn som ofte er usynlige. Samfunnet vil ikke se dem, derfor blir de heller ikke en del av samfunnsutviklingen. Barna får ikke gå på skole, delta i lek, eller dra nytte av viktige helseprogrammer. I flere kulturer er det knyttet skam til å få funksjonshemmede barn, og mange blir gjemt bort av familiene sine. Noen blir til og med drept. Mange blir aldri registrert ved fødselen. Derfor blir disse barna også usynlige i statistikkene.  Kunnskap gjør barna synlige.
Torshov skole musikkorps, som består av barn og voksne med utviklings-hemninger, bidro til å gjøre lanseringen på Litteraturhuset 30. mai høytidelig.
Prinsesse Märtha Louise er blant annet den høye beskytter av Norges Blindeforbund og Norges Døveforbund og åpnet lanserings-konferansen.
En av tyve barn i verden lever med en funksjonsnedsettelse, det utgjør 93 millioner. På grunn av manglende statistikk er tallet antagelig mye høyere.
- Disse barna utgjør ikke et problem. De er barn med evner, muligheter og uutnyttede potensialer, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.
Lars Ødegård, styreleder i Atlas-alliansen satt i panelet og viste blant annet til Norges ratifiseringen av FN-konvensjonen om funksjons-hemmedes rettigheter som vil finne sted 3. juni og bringer et nytt momentum i denne saken. Nå blir Norge forpliktet til å inkludere funksjonshemmede i utviklingspolitikken. 
UNICEF rapporten etterspør med kunnskap og statistikk om funksjonshemmede barn og deres levekår.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 16 =