Kartleggingsrapport

06 Aug 2014
Hvor langt er regjering og organisasjoner kommet i å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingsarbeidet? I 2011 kom en evaluering av norsk bistand som viste at dette var et forsømt felt. Hva skjedde to år senere?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =