Mapping of the Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities - follow up 2013

Mapping of the Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities

26 Jan 2015 Download
Hvor langt har myndigheter og organisasjoner kommet med å inkludere funksjonshemmede i utviklingsarbeidet? I 2011 kom en evaluering av norsk bistand som viste at dette var et neglisjert felt. Hva har skjedd to år senere?