Styringsdokumenter

11 Feb 2015

Her finner du våre viktigste styringsdokumenter

Vedtekter for Atlas-alliansen revidert 10.03.16

ATLAS ALLIANSENS CODE OF CONDUCT pdf

Atlas Alliance Gender Policy

Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne pdf (L)(253423)

Atlas-alliansens virksomhetsstrategi 2015-2019

Forebygging og håndtering av korrupsjon i Atlas-alliansen

Atlas-alliansen praktiserer nulltoleranse for korrupsjon. Dette inkluderer også brudd på Atlas-alliansens etiske retningslinjer og alle former for økonomisk mislighold. Effektiv, varig og bærekraftig kamp mot korrupsjon er en prosess over tid. Atlas-alliansen ønsker å være en pådriver og diskusjonspartner i alle ledd i dette arbeidet. Vi vil bruke antikorrupsjonsarbeidet for å styrke både egen organisasjon og partnerorganisasjonene, og ser arbeidet mot korrupsjon som del av et helhetlig arbeid for å fremme god organisasjonskultur, god økonomistyring, godt lederskap og god utvikling.

Les mer om  hvordan vi gjør det her:
Atlas-alliansens prinsipper for forebygging og håndtering av korrupsjon 

Atlas-alliansens varslingsrutiner av ulovlige eller kritikkverdige forhold

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − three =