Bærekraftsmålene – SDG

Progress report 2016

26 Jun 2017
The Atlas Alliance is proud to present our 2016 Progress report. 2016 also marks the first year for implementing the ambitious 2030 Agenda for the Sustainable Development Goals (SDGs) – a framework that recognises meaningful participation and inclusion of persons with disability in all areas of development and economic growth.

Statspartsmøte i FN – Én kvinne valgt til CRPD-komiteen

29 Jun 2016
Stor skuffelse under startspartsmøtet i FN over at kun én kvinne ble valgt inn i en komiteen på 19 medlemmer. Det viste seg at Norge stemte på åtte menn, men bare én kvinne. Dette er uheldig siden CRPD har kjønnslikestilling som et kjerneprinsipp. Saken fikk mye oppmerksomhet i etterkant, og ble også tatt opp under lunsjmøte med Norges FN-delegasjon.