Evaluering

bilde metarapport om aa

Meta evaluation for the Atlas Alliance, NIBR

29 Mar 2015
NIBR har på oppdrag fra Atlas-alliansens utarbeidet en meta-evaluering av Atlas-alliansens organisasjoner og partnere i Afrika og Asia, basert på 10 evalueringer av organisasjonene i perioden 2013 til 2014. Evalueringen har sett på to hovedmål for Atlas-alliansens arbeid, hhv styrking av funksjonshemmedes organisasjoner og effektivt politisk påvirkningsarbeid.
Norad: Added costs. Added value? Forsida til Norads evalueringsrapport av paraplyorganisasjoner

Evaluering av bistand via paraply- og nettverksorganisasjoner

13 Feb 2015
Niras har på oppdrag fra Norad evaluert norske paraply- og nettverksorganisasjoners bidrag til utviklingssamarbeidet. Rapporten ble lagt frem 28. oktober 2014.

Små skritt gir store endringer – OD-prosjekter under lupen

12 Feb 2015
Fem års Operasjon dagsverkprosjekter i Atlas-alliansen er nå evaluert. - Det er oppnådd store endringer for mange unge funksjonshemmede, særlig med tanke på utgangspunktet – at dette ofte er de mest marginaliserte i samfunnene de lever i, sa Ingrid Lewis under presentasjonen. Men hun viste også til at det er forbedringer å ta tak i.
Mapping of the Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities - follow up 2013

Mapping of the Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities

26 Jan 2015
Hvor langt har myndigheter og organisasjoner kommet med å inkludere funksjonshemmede i utviklingsarbeidet? I 2011 kom en evaluering av norsk bistand som viste at dette var et neglisjert felt. Hva har skjedd to år senere?

Norads evaluering av paraplyorganisasjoner

20 Nov 2014
Niras har på oppdrag fra Norad evaluert norske paraply- og nettverksorganisasjoners bidrag til utviklingssamarbeidet. Rapporten ble lagt frem 28. oktober 2014. - Rapporten gir en analyse av maktforhold i de landene vi arbeider, men reflekterer ikke over den kamp om ressurser og rettigheter som foregår både der og i Norge. Da blir også anbefalingene for enkle og unyanserte, sa daglig leder Morten Eriksen i sin kommentar da evalueringen ble lansert.