Internasjonalt rettighetsarbeid

Snart slutt på at barn utestenges fra skolen?

27 Apr 2017
Alice Albright, lederen av Global Partnership for Education besøkte Norge i går. En fullsatt sal hos Redd barna hørte om milepæler og resultater – og finansieringsbehov for den store satsingen. Hvordan sikrer dere at funksjonshemmede barn faktisk blir inkludert, spurte Ann-Marit Sæbønes, rådgiver for Atlas-alliansen.
forside artikkelsamling

Alle skal med!

18 Apr 2017
Utdrag fra Altas-alliansens bidrag i den utviklingspolitiske debatten i 2016

Utlysning – Følgeevaluering av Atlas-alliansen

15 Mar 2017
Atlas-alliansen søker evaluatorer til å foreta en følgeevaluering. Evalueringen vil ta for seg to temaer innenfor vår prosjektportefølje; «human rights advocacy» og «inclusive education». Følgeevalueringen skal foretas i Malawi og Nepal, som er to av våre satsningsland.
Malawi: Elias Likoka er lærling på et snekkerverksted. Og døv. Arbeidsledigheten i Malawi er høy, trolig på over 50 %, for funksjonshemmede enda høyere.

Sammen om jobben

21 Sep 2016
Vi gråter ikke for vår syke mor når vi sier at de funksjonshemmede må inkluderes i næringslivets arbeid i utviklingsland. Det er mer rom for næringslivet i bistanden enn tidligere. Det er bra, de har en viktig rolle å spille­. Men da må næringslivet vite å benytte seg av den kompetansen frivillig sektor sitter på. Da kan vi virkelig være sammen om utviklingsjobben. Les innlegg fra Morten Eriksen i Vårt land

Én kvinne og 18 menn valgt til CRPD-komiteen under statspartsmøte i New York

30 Jun 2016
Det var stor skuffelse i den norske delegasjonen under statspartsmøtet i FN over at kun én kvinne ble valgt inn i en komiteen på 19 medlemmer. Det viste seg at Norge stemte på åtte menn og én kvinne. Dette er uheldig siden CRPD har kjønnslikestilling som et kjerneprinsipp. Saken fikk mye oppmerksomhet i etterkant, og ble også tatt opp under lunsjmøte med Norges FN-delegasjon.

Statistikk på funksjonshemmede i fattige land på vei

29 Jun 2016
- Hva feiler det deg? var spørsmål som ofte ble stilt tidligere for å avdekke funksjonsnedsettelser i statistiske undersøkelser i land i sør. De fikk ikke svar. Nå spør vi heller om de har problemer med å gjøre forskjellige ting. Det gir et hav av forskjell, forteller Mitch Loeb fra the Washington Group.