Kjønn og likestilling

Kvinner og helse

11 Feb 2015
En eldre kvinner snakker med en kvinnelig rådgiver om helserelaterte spørsmål

Kvinner i Sør – funksjonsnedsettelser, helse og tuberkulose

11 Feb 2015
Faktaark - Funksjonshemmede kvinner blir ofte dobbeltdiskriminert - Den nye FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter skal sikre likestilling for kvinner med funksjonsnedsettelser - Tuberkulose er den sykdommen som dreper flest unge kvinner i verden

Fra ingenting til businesskvinne – levekårsundersøkelsene som forandret alt

18 Dec 2014
- Jeg er blitt en dyktig forretningskvinne, sier Martha Hiwa (48) fra landsbyen Kalembo i Balakadistriktet i Malawi. En levekårsundersøkelse for ti år siden endret livet hennes.

Tall og fakta

22 Jul 2014