Kriser og konflikt

Iraks sosialminister på besøk i Handikapforbundet

12 Sep 2016
En delegasjon fra Irak, herunder ministeren for for Arbeid og sosiale tjenester Mohammed Shyaa Al-Sudani har besøkt Handikapforbundet. Tema for møtet var situasjonen for funksjonshemmede i det krigsherjede landet. Ødelagt infrastruktur gir store utfordringer for bevegelseshemmede.

Funksjonshemmede flyktninger glemmes fortsatt

24 May 2016
15 millioner flyktninger får ikke den hjelpen de trenger. Funksjonshemmede selv blir ikke konsultert, det er den viktigste årsaken, mener Atlas-alliansen.

Lite inkludering av funksjonshemmede i krisearbeid

18 May 2016
92 % av verdens humanitære organisasjoner melder at de ikke klarer å inkludere funksjonshemmede i humanitær innsats (undersøkelse fra Handicap International). Den 23. mai starter World Humanitarian Summit i Istanbul. Vi oppfordrer Børge Brende til å slutte seg til «Charter on Inclusion of Persons with Disablities in Humanitarian Action.

Nepal – Ett år etter jordskjelvet

20 Apr 2016
Ett år har gått siden det ødeleggende jordskjelvet i Nepal i april 2015. Funksjonshemmede ble hardt rammet, og Atlas-alliansens partnere i Nepal har arbeidet på spreng for å hjelpe dem. 25. april arrangerer Nepal-nettverket et seminar for å sette lys på situasjonen i Nepal i dag og veien videre.

15 % av Syria-innsamlingen må gå til funksjonshemmede flyktninger

04 Feb 2016
I dag startet den store giverlandskonferansen for Syria og nabolandene i London. 70 milliarder kroner håper statsminister Erna Solberg å få samlet inn. – 15 % av disse må øremerkes oppfølging av funksjonshemmede flyktninger. Dette er et forsiktig anslag, sier Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen.

Skaper norsk våpeneksport funksjonshemmede?

28 Jan 2016
Håkon Stiff Aamlid tar i en meget god kommentar i Vårt land opp dilemmaet om at vestlige land både er voktere av menneskerettighetene og samtidig storprodusenter av våpen. Skaper norsk våpeneksport funksjonshemmede? Spør Trise Riis-Hansen i en kommentar i Vårt land 16. januar.