Video stories

florence nakabuje

Inkluderende vs. spesialskole – lærerens synspunkt

29 Jun 2016
En prat med læreren Florence Nakabuje i Kampala i løpet av den afrikanske Forum for blinde og svaksynte i Kampala, Uganda, oktober 2015.
Mark Mapemba fra PODCAM, Malawi, på talerstolen under Statspartsmøtet i FN

Mark Mapemba holder tale i New York

29 Jun 2016
Mark Mapemba er såkalt self advocate fra Malawi. 15. juni holdt han tale på FNs statspartsmøte i New York om rettighetene til personer med kognitive funksjonsnedsettelser.
sterke stemmer blogg_kroppet

Sterke stemmer

09 Feb 2015
”Sterke stemmer" er en bloggserie som ble initiert av Norges Handikapforbund i 2012, der funksjonshemmede menn og kvinner i Afrika og Midtøsten forteller om å trosse fordommer og bryte barrierer i kampen for et selvstendig liv og for styrkede rettigheter for funksjonshemmede.
Mark Mpemba from PODCAM, Malawi

Mark Mapemba på CRPD i FN, New York

28 Aug 2014
Mark Mapemba er fra PODCAM i Malawi. Han deltok på statspartkonferansen for oppfølging av Konvensjonen for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i juni 2014. I videoen forklarer han hvordan han vil bruke sin nye kunnskap når han kommer tilbake til Malawi.