Antikorrupsjonsarbeid

28 Jun 2016

Atlas-alliansen praktiserer nulltoleranse for korrupsjon og jobber kontinuerlig for å sikre at bistandsmidlene når frem til funksjonshemmede i tråd med avtaler.

Nulltoleranse for korrupsjon inkluderer også brudd på Atlas-alliansens etiske retningslinjer og alle former for økonomisk mislighold. Effektiv, varig og bærekraftig kamp mot korrupsjon er en prosess over tid. Atlas-alliansen ønsker å være en pådriver og diskusjonspartner i alle ledd i dette arbeidet. Vi ønsker å bruke antikorrupsjonsarbeidet for å styrke både egen organisasjons og partnerorganisasjonenes risikohåndtering, og ser arbeidet mot korrupsjon som del av et helhetlig arbeid for å fremme god organisasjonskultur og samfunnsmessige endringer.

Send inn et varsel om kritikkverdige eller ulovlige forhold

Slik forebygger vi korrupsjon

Atlas-alliansen har i løpet av de siste årene gjennomført en rekke tiltak for å forebygge og avdekke korrupsjon, som inkluderer følgende:

  • Handlingsplan mot korrupsjon for 2018 – 2019.
  • Pilotprosjekt med social audit i Nepal i 2018.
  • Sjekkliste for god økonomiforvaltning i prosjektene som brukes aktivt ved prosjektbesøk.
  • Flere omfattende gjennomganger av retningslinjer, regelverk og prosedyrer.
  • Kursing av norske økonomimedarbeidere og programrådgivere for å heve kompetansen på forebygging, avdekking og håndtering av korrupsjon.
  • Deltakelse i norske bistandsorganisasjoners anti-korrupsjonsgruppe.
  • Kunngjøring av våre varslingsprosedyrer for partnere og publisering av prosedyrene på hjemmesidene, i norsk og engelsk

 Avsluttede korrupsjonssaker

2021

Uganda: Signo støttet Uganda National Association of the Deaf (UNAD). Etter tips ble det i en undersøkelse avdekket underslag, tyveri og manglende dokumentasjon. NOK 242 604 har blitt tilbakebetalt til Norad.

Malawi: Norges Handikapforbund støttet Malawi Council of the Handicapped (MACOHA). En ekstra undersøkelse avdekket svake rutinger og manglende dokumentasjon for enkelte utgifter. NOK 1103 har blitt tilbakebetalt til Norad.

2020

Malawi: Norges Handikapforbund støttet Parent’s of Disabled Children’s Association Of Malawi (PODCAM). Sviktende kontroll og underslag ble avdekket etter eksternt tips. NOK 814 944 er tilbakebetalt til Norad.

Malawi: Norges Handikapforbund støttet The Federation of Disability Organisations in Malawi (FEDOMA). Etter en ekstra undersøkelse ble det avdekket omfattende mislighold. NOK 1 113 317 er tilbakebetalt til Norad.

Zambia: Diabetesforbundet støttet Diabetes Association of Zambia. Underslag hos lokal partner. NOK 39.451 er tilbakebetalt til Norad.

2019

Uganda: Norges Blindeforbund støttet Uganda National Association of the Blind. Det ble avdekket forfalskning av regnskap hos lokal partner. NOK 45.423 er tilbakebetalt til Norad.

2018

Tanzania: Atlas-alliansen støttet East Africa Cup i 2016 med NOK 80 000,- for å bidra til en inkluderende idrettsturnering og har fått gode rapporter tilbake om funksjonshemmedes deltakelse. NOK 28 860 som antas misligholdt er tilbakebetalt Norad.

2015

Uganda: National Union of Disabled Persons of Uganda (NUDIPU): Tyveri fra spare/lånegruppe. Det er dokumentert at det ikke var norske midler involvert, og saken er derfor avsluttet.

Nepal: Nepal Association of the Blind: Misbruk av midler i felt avdekket, NOK 21 103,- er tilbakebetalt til Norad.

2014

Lesoto: Lesotho National Federation of the Disabled (LNFOD): Utilfredsstillende dokumentasjon av utbetalinger, NOK 6 579,- er tilbakebetalt til Norad.

Tallene er hentet fra Utenriksdepartementets rapport om økonomiske misligheter.