KrFs unnlatelsessynd

28 Sep 2016 0 Kommentarer
Hvor er funksjonshemmede i KrFs alternative utviklingsmelding? KrF har lagt frem en helt ny melding for morgendagens utviklingspolitikk. Det er sannsynligvis det beste utviklingspolitiske dokumentet lagt frem på mange år. Men utrolig nok glemmer de gode menneskene i dette partiet å prioritere de mest marginaliserte, nemlig funksjonshemmede.

Av Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen

Det er en synd. I alle fall en unnlatelsessynd. Men tilgivelse kan oppnås. Perspektivet kan fortsatt tas med.

Viktige grep

Det er viktige grep som KrF ønsker å gjøre, blant annet at bistanden ikke skal være styrt av Norges egeninteresser. Videre må forvaltningen omorganiseres, og 2/3 av den totale bistanden skal være langsiktig bistand. Det er også bra at Krf ønsker en samstemthet i bistanden ved at norsk politikk trekker i samme retning. For sivilsamfunnsbistanden ønsker KrF mer langsiktighet gjennom lengre rammeavtaler og at nye prioriteringer skal varsles i god tid.

Med i  utdanningen, men det er også alt

Det eneste sted hvor meldingen eksplisitt mener det er viktig å ha oppmerksomheten på funksjonshemmede, er i satsingen på utdanning. Vi er hjertens enige i dette – uten utdanning vil funksjonshemmede fortsatt bli værende i fattigdomsfella. Men det er så mange andre områder som også er viktig for funksjonshemmede; hva med muligheten til å organisere seg, få tilgang til jobb og helsetjenester – i det hele tatt de krav og forventninger som stilles til inkluderende og tilgjengelige samfunn, basert på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Her er meldingen taus.

Ingen gjemt, ingen glemt

I fjor ble 17 globale bærekraftsmål vedtatt med hele 11 referanser til funksjonshemmede og funksjonshemmedes rettigheter. At funksjonshemmede er løftet så godt i disse målene er basert på erfaringene med at dersom funksjonshemmede ikke nevnes eksplisitt, er det ingen som etterspør funksjonshemmede i planlegging og rapportering. Derfor savner vi konkret kunnskap om funksjonshemmede og funksjonshemmedes rettigheter reflektert i meldingen. Vi er tross alt en «minoritet» med mer enn en milliard mennesker på verdensbasis, hvor over 800 millioner av oss lever i fattige land.

Meldingen viser til hvordan ideelle organisasjoner på grasrota velges bort til fordel for profesjonelle samarbeidspartnere i sivilsamfunnet. Dette mener KrF er uheldig. Vi kjenner oss igjen i dette – våre partnere er ikke av de profesjonelle som kan kaste seg rundt etter endrede bistandsvinder. Nei, vi jobber langsiktig og møysommelig for at funksjonshemmede selv og våre egne søsterorganisasjoner skal kunne bidra til endringer på lang sikt – slik vi har gjort i Norge. Derfor er det litt skuffende at KrF ikke har noen klart uttrykt satsing på slike interessepolitiske og ideelle organisasjoner som jobber for at menneskerettighetene til bl.a. funksjonshemmede skal respekteres, beskyttes og oppfylles.
Krf ønsker å diskutere virkemidler videre med de norske frivillige organisasjonene. Det er bra, for vi har et stor behov for å hjelpe KrF med å få på plass dette. Og vi tror faktisk at det også et engasjement hos KrF for funksjonshemmede som ikke har kommet tydelig nok fram i meldingen, stemmer ikke det?