Inkluderende vs. spesialskole – lærerens synspunkt

29 Jun 2016 0 Kommentarer
En prat med læreren Florence Nakabuje i Kampala i løpet av den afrikanske Forum for blinde og svaksynte i Kampala, Uganda, oktober 2015.

Florence Nakabuje underviser både i en spesialskole for blinde og svaksynte , og i en inkluderende skole. Sistnevnte er organisert regionalt i Uganda, og barn med spesielle behov kan leve i dormatories som de fortsatt har et godt stykke til deres hjem. Hun har noen meninger om fordeler og ulemper for de to løsningene.