Verdens viktigste bank?

10 May 2017 0 Kommentarer
Det er vanskelig å si hvilken bank som er den viktigste i verden. Det handler vel som så mye annet om hvor i verden du befinner deg. For verdens fattigste og for funksjonshemmede vil jeg påstå at Verdensbanken er verdens mektigste. Den kan ha avgjørende betydning for millioner av fattige. Og den kan bidra til å gi funksjonshemmede et nytt liv.

I regjeringens nye utviklingsmelding har regjeringen store forventninger og nærmest løfter om at Verdensbanken inkluderer funksjonshemmede: «En tredjedel av Verdensbankens utdanningsprosjekter har komponenter som er målrettet mot personer med funksjonsnedsettelser, barn som trenger spesialundervisning samt andre underrepresenterte og marginaliserte grupper.»
Men stemmer dette virkelig? Er det mulig å vite at Verdensbanken virkelig prioriterer inkluderende utdanning? Det er pr i dag faktisk veldig vanskelig å dokumenter hvordan banken bruker pengene, også pengene fra Norge.
Du får vite mer om dette i vårt seminar på Litteraturhuset 16.05 kl 9.00, med bl.a statssekretær Tone Skogen og generalsekretær Hilde Frafjord Johnsen.
https://atlas-alliansen.no/news/multilaterale-institusjoner-gar-pengene-dit-de-skal/