Bærekraftsmålene - Noahs nye ark

18 May 2016
FNs nye bærekraftsmål er et av verdens viktigste reisverk. Vi vil aldri tillate at noen blir utelatt igjen, skriver Morten Eriksen i Vårt land 14. mai.
Døvegutter viser tegnspråk på Mwanakwerekwe F skole på Zanzibar. Inkluderende skoler er ved å få fotfeste over hele øya, og Atlas-alliansen jobber for å bruke samme modell i andre programland. Dette kan bli skadelidende med nedgang i støtten fra Norad,

Verdien av et Stortingsvedtak

31 Mar 2016
Hvor viktig er et vedtak i Stortinget? Hva betyr det at Stortinget i desember 2015 var enig i at funksjonshemmedes rettighetsarbeid må styrkes og at funksjonshemmede i fattige land må få mer bistand? Svært lite viser det seg. Innlegg i Vårt land 30. mars 2016.

Inclusive school vs special school

16 Feb 2016
A chat with teacher Florence Nakabuje in Kampala during the African Forum for the Blind and Partially sightet in Kampala, Uganda, October 2015.

Research project creates great job opportunities

15 Feb 2016
Nalule Harriet, 45 year old, is about to start a new job: She is engaged in a research project with ADD, Action on Disability and Development, and will interview other persons with disabilities on their experiences in the market or business. “I am so happy! Thank you for thinking about me. My daughter will be my guide, and the little money we will make will be for the growth and development of our family”, Harriet Nalule says. This story is written by Margaret Ninsiima, volunteer at UNAB. She is in charge of identifying interviewers to the ADD project.
skjermdump av innlegg i papiravis

Lettvint og kortsiktig om bistand

01 Feb 2016
Den vanligvis solide journalist Geir Salvesen gjør det svært lettvint for seg når han, som så mange andre som skriver og mener noe om bistand, generaliserer seg vekk fra fakta. At det i Norge – og internasjonalt – er tvil om effekten av deler av bistanden er helt riktig. Noe misbrukes, og noe brukes for dårlig. Men det er direkte feil å påstå at «bistand er som penger rett i do», som det heter i sitatet Salvesen videreformidler fra Ingeborg Grässle i EU. Kommentar i Aftenposten 31. januar 2016

2030 Agenda for bærekraftig utvikling – hva nå?

18 Dec 2015
FNs Generalforsamling vedtok de nye utviklings og bærekraftsmålene i september i prosessen som ble kalt Post 2015- agendaen. Målene skal ivareta både sosial og økonomisk utvikling samt miljø og klima. Det er flere gode referanser til funksjonshemmede. Men hva skjer nå? Hvordan følges målene opp, og hvordan blir de etterhvert implementert?