Jafeti Luhena er 11 år. Da han var ni ble han truffet av en ambulanse mens han gikk langs vegen. Dette resulterte i at han måtte amputere den ene foten.Etter ulykken lærer han ikke ting like lett som tidligere. Han er sosialt aktiv og har mange kompiser. Han fikk ingen erstatning fra ambulansen som kjørte på ham.

Funksjonshemmede vinner frem

28 Aug 2014 Meanings of Atlas
Regjeringen har for alvor tatt inn over seg at folk med funksjonshemning tilhører de aller fattigste og utstøtte. Det er flott at gruppen nå endelig blir prioritert i målformuleringene, - Nå håper vi bare det følges opp reelt i den endelige fordelingen av bistandsmidlene, sier Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen. Holte er også assisterende generalsekretær i Norges blindeforbund.

Sterke stemmer

09 Feb 2015 From the Atlas point of view
”Sterke stemmer" er en bloggserie som ble initiert av Norges Handikapforbund i 2012, der funksjonshemmede menn og kvinner i Afrika og Midtøsten forteller om å trosse fordommer og bryte barrierer i kampen for et selvstendig liv og for styrkede rettigheter for funksjonshemmede.