Hvordan inkludere

22 Jul 2014

Inkludering handler om …

Å være godt orientert om grunnleggende fakta om personer med nedsatt funksjonsevne

15% av verdens befolkning, eller en milliard mennesker har moderat eller alvorlig funksjonshemning, hvorav 2,7 % eller 200 millioner har alvorlig funksjonshemning (WHO). 80 % av personer med nedsatt funksjonsevne bor i utviklingsland (UNDP). Verdensbanken anslår at 20 % av verdens fattigste mennesker er funksjonshemmet.

Personer med nedsatt funksjonsevne er ikke den mest synlige delen av befolkningen. Barn kan for eksempel holdes skjult hjemme. ¨Hvis du ikke konkret målretter innsatsen mot å rekruttere funksjonshemmede, kan du altså ekskludere dem.

Å være inkludert er et spørsmål om rettigheter: FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (UNCRPD), som ble vedtatt av FN i desember 2006, har gitt menneskerettighetstilnærmingen nytt innhold for funksjonshemmede. Personer med nedsatt funksjonsevne har rett til likeverdige tjenester som folk som ikke har funksjonshemninger. Ikke fordi det er synd på dem eller på grunn av veldedighet, men fordi det er deres rett.

 

Barriererer

Vær oppmerksom på barrierer som personer med nedsatt funksjonsevne står overfor og som hemme inkludering

Disse barrierene er av forskjellige typer:
– Fysiske hindre som tilgang til bygninger, informasjon, transport
– Institusjonelle barrièrer som utelukker mennesker med funksjonshemninger gjennom strenge rekrutteringskriterier. Eksempelvis at blinde ikke kan være meddommere.
– Holdninger: Er kanskje de største hindrene. Personer med nedsatt funksjonsevne antas å være sånn og slik, f.eks. nedsatt mental kapasitet fordi de sitter i rullestol.

 

Lære noen verktøy for hvordan en inkluderer

Bøkene nevnt nedenfor gir en rekke verktøy av interesse  (sjekklister,hvordan inkludere på forskjellige trinn i prosjektsyklusen etc)
Vi tilbyr også kurs på grunnlag av disse manualene.

 

Bli inspirert av hva de andre gjør

I Norge koordinerer Atlas-alliansen et nettverk av norske aktører og organisasjoner som er interessert å utveksle kunnskap og erfaring om inkludering.  Å engasjere seg her er nyttig når dere selv skal inkludere funksjonshemmede i deres prosjekter.

 

Diskuter prosjektene deres med funksjonshemmedes organisasjoner allerede fra starten

 

Nyttige verktøy:

Inkluderende opplæring i lavinntektsland
Lilian Mariga, Roy MocConkey og Hellen Myezwa.

Inclusion Made Easy (CBM)

Count me in (Light for the world)

Travelling together

 AusAID Tilgjengelighetsguide

 Nyttige nettsteder:

UN Enable (fokuspunkt innenfor FN-systemet om forhold knyttet til funksjonshemmede.) (Nyhetsbrev tilgjengelig)

Ask Source (Nyhetsbrev tilgjengelig)

Les om Inkluderende utvikling i lokalsamfunnet – CBID og Inkluderende utdanning og læring på egne temasider.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =