Kriser og konflikt

09 Feb 2015

Funksjonshemmede er svært sårbare under kriser og konflikt. I tillegg skaper kriser og konflikt nye funksjonshemmede som skal integreres i samfunnet.

Relevante lenker: Funksjonshemmede i kriser og konflikt

Artikler og innlegg

Oslo Conference on Disability in Conflicts and Emergencies 2011
En samling av innlegg fra konferansen

NGO Workshop on Disability in Conflicts and Emergencies 2011
En samling av innlegg fra workshoppen

”Exploring key issues in human rights based victim assistance”
En studie skrevet av menneskerettighetsrådgiver Marianne Schulze på oppdrag fra Atlas-alliansen (pdf eller doc (Word))

Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre åpningsinnlegg på statspartsmøtet om klasevåpenkonvensjonen i september 2012 

Funksjonshemmede barn ekstremt sårbare i krig og konfliktsituasjoner

Nedrustningsavtaler og støtte til ofre

30 år i helvete

Firoz kjemper for funksjonshemmedes rettigheter

Andre organisasjoner

Klasevåpenkonvensjonens offisielle sider

Sivilsamfunnets engasjement mot klasevåpen: Cluster Munition Coalition 

United Nations Office at Geneva (UNOG) and the Anti-Personnel Landmines Convention

United Nations Office for Disarmanent Affairs (UNODA)

International Campaign to Ban Landmines
ICBL er den internasjonale kampanjen til å stoppe bruken av landminer.

CBM
CBMs temasider om funksjonshemmede i kriser og konflikt.

Norsk humanitær politikk
Redde liv, lindre nød og sikre beskyttelse for dem som er i fare er en meget viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Informasjonssider på Utenriksdepartementets nettsider.

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelps temasider om humanitær nedrustning.

Røde Kors
Norges Røde Kors nettsider om miner og våpen.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + three =