A group of boys at school showing how to say hello in sign language

Funksjonshemmede i norsk utviklingsarbeid: Politiske innspill

16 Dec 2014
    02Norge har ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede. Det betyr at alt internasjonalt utviklingssamarbeid skal likebehandle funksjonshem…
Konvensjon om rettighetene til mennesker med redusert funksjonsevne

Internasjonalt rettighetsarbeid

16 Dec 2014
Alt som skjer globalt, enten det er fattigdomsstrategier, klimaendringer, våpenhandel, korrupsjon eller gjeld, påvirker også funksjonshemmede. For å påvirke de store beslutni…