Funksjonshemmede i norsk utviklingsarbeid: Politiske innspill

16 Dec 2014

 

 

02Norge har ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede. Det betyr at alt internasjonalt utviklingssamarbeid skal likebehandle funksjonshemmede med andre grupper, og aktivt inkludere funksjonshemmedes rettigheter.

Norge har forpliktet seg til å følge opp konvensjonen i et eget politikkdokument, og har pekt ut fire hovedsatsingsområder: utdanning, helse, likestilling og humanitært arbeid.

Atlas-alliansen arbeider for at norske myndigheter skal følge opp disse forpliktelsene slik at funksjonshemmedes rettigheter blir tatt hensyn til i alt internasjonalt arbeid som Norge støtter.

Nedenfor vises en oversikt over høringsuttalelser og hva Atlas-alliansen mener i viktige politiske saker.

 

Politiske innspill

03.01.2017

EDOCSDM-#30202-v3-Brev_til_Utenriksministeren_om_jobbskaping_og_inkludering_av_funksjonshemmede

2016

WHS posisjonsdokument AA-29.03 2016

Atlas-alliansens innspill til Norges rapp til HLPF-22.04.2016

Atlas-alliansens innspill til veivalgmeldingen – 27 mai 2016

Atlas-alliansens innspill til st.meld om utviklpol og SDG-14.11.2016

26.09.2014
Atlas-alliansens høringsinnspill til Stortingsmelding 25 (2013-2014) Utdanning for Utvikling

04.03.2014
Atlas-alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

09.08.2013
FrP vil øke støtten til funksjonshemmede i utviklingssamarbeidet

09.08.2013
Valgfrihet og selvhjulpenhet for alle, Erna?

29.04.2013
Atlas-alliansens høringsinnspill til Stortingsmelding 25 (1012-2013) Dele for å skape

04.2013
Innspill til Utenriksdepartementets nye handlingsplan om kvinner i utviklingssamarbeidet

02.2013
Hva kommer etter Tusenårsmålene?

13.09.2012
Norge må tale funksjonshemmede barns sak internasjonalt

05.2012
FNs Tusenårsmål og funksjonshemmede

01.2012
Norsk humanitær politikk

02.2010
Utdanning for alle – inkludering av funksjonshemmede

12.2010
Global helse og inkludering av funksjonshemmede

01.2008
Kvinner med funksjonsnedsettelser

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 16 =