Six school girls from Mwanakwerekwe F, Zanzibar, shows us how to say "hi" in sign language

Inkluderende utdanning og læring

16 Dec 2014
Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet og et av de viktigste virkemidlene for å motvirke fattigdom. Likevel antas det at over 95 prosent av funksjonshemmede barn i utvikl…
An ophthalmic examination

Rehabilitering og helse

22 Jul 2014
Mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme helsebehov som alle andre. Likevel møter funksjonshemmede stadig utfordringer og hindringer i tilgang på helse- og rehabiliteringstj…
NHH-project in Uganda. Group meeting.

Retten til arbeid og økonomisk selvstendighet

22 Jul 2014
Deltakelse og inkludering i lokalsamfunnet er viktige betingelser for selvstendighet.  Atlas-alliansen jobber med å styrke funksjonshemmedes muligheter for økonomisk selvstendig…
Foreldregruppe i Malawi synger

Påvirknings- og rettighetsarbeid

22 Jul 2014
Samarbeid med og styrking av lokale organisasjoner står sentralt i arbeidet for å fremme funksjonshemmedes rettigheter. Atlas-alliansen jobber med utvikling av organisasjoner av …
Outdoor group meeting, Malawi

Inkluderende utvikling i lokalsamfunnet - CBID

22 Jul 2014
Flere av Atlas-alliansens organisasjoner jobber innenfor et rammeverk som kalles lokalbasert inkluderende utvikling (CBID- Community Based Inclusive Development), etter Verdens Hel…
The world

Hvor vi jobber

22 Jul 2014
Atlas-alliansen har prosjekter i følgende land: Afrika: Angola, Eritrea (avsluttes i 2014), Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Sudan, Sør Afrika (avsluttes i 2014), Tanzania…
Okware Azalia out in the field

Tall og fakta

22 Jul 2014
Minst to millioner mennesker er nådd gjennom Atlas-alliansens arbeid i perioden 2010 til 2013. De har fått tilgang til helsetjenester, rehabilitering og utdanning, de har fått …