Medlemsskap

22 Jul 2014

Atlas-alliansen er tilknyttet

Det norske menneskerettighetsfond

Det norske menneskerettighetsfond jobber for å fremme respekten for og overholdelsen av menneskerettighetene internasjonalt. Menneskerettighetsfondet gir økonomisk støtte til prosjekter i lav- og mellominntektsland hvor forholdene for menneskerettighetene er særlig vanskelige, enten generelt eller for spesielle grupper. Atlas-alliansen er en av seks eierorganisasjoner.

Atlas-alliansen er medlem av følgende nettverk:

FN-sambandet

FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge. FN-sambandet har over 60 landsomfattende medlemsorganisasjoner.

RORG

RORG-samarbeidet (RORG er en forkortelse for RammeavtaleORGanisasjoner) er et samarbeid blant norske, frivillige organisasjoner som gjennom rammeavtaler og flerårige avtaler med Norad mottar offentlig støtte til å drive folkeopplysning i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål. Omlag 50 organisasjoner deltar i dag i dette samarbeidet, og Atlas-alliansen er en av disse.

Forum for utvikling og miljø

ForUM er miljø- utviklings- og fredsorganisasjonenes politiske tankesmie, som søker innflytelse gjennom koordinert påvirkningsarbeid. ForUM har for tiden tilsammen 51 medlemsorganisasjoner. Forum ble etablert etter Rio-toppmøtet i 1992 for å følge arbeidet med bærekraftig utvikling.

EENET

Enabling Education Network (EENET) er internasjonalt informasjonsnettverk på inkluderende utdanning. EENETs nettsider inneholder bl.a. en stor database for faglig informasjon på inkluderende utdanning.

IDDC

International Disability and Development Consortium er et nettverk av organisasjoner som jobber for en inkluderende utvikling. Nettsidene inneholder informasjon på en rekke temaer som f.eks. inkludering av funksjonshemmede i konflikt og humanitære kriser, hiv/aids, lokalbasert rehabilitering, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 11 =