15 % av Syria-innsamlingen må gå til funksjonshemmede flyktninger

04 Feb 2016
I dag startet den store giverlandskonferansen for Syria og nabolandene i London. 70 milliarder kroner håper statsminister Erna Solberg å få samlet inn. – 15 % av disse må øremerkes oppfølging av funksjonshemmede flyktninger. Dette er et forsiktig anslag, sier Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen.

60 millioner mennesker er på flukt fra krig og katastrofer. WHO anslår at ni millioner har en funksjonsnedsettelse. Så vet vi også at minst tre personer blir funksjonshemmet for hver person som blir drept i krig.

– Ut i fra dette kan en regne seg til at minst 660 000 mennesker i Syria er blitt funksjonshemmet som en direkte konsekvens av konflikten, sier Morten Eriksen. – I tillegg kommer de som er født med funksjonsnedsettelser eller har blitt funksjonshemmet på grunn av ulykker og andre årsaker.Tallene fra FN kan vise seg å være et forsiktig anslag.

En rapport fra Handicap International og HelpAge International som kom ut i april 2014 viser at så mange som 30 % av flyktningene – eldre, funksjonshemmede og sårede flyktninger har spesielle behov som ikke blir ivaretatt. De to organisasjonene gjorde undersøkelser blant 3200 flyktninger i Jordan og Libanon, for å avdekke i hvilken grad særlige behov ble fulgt opp. Studier av hjelpeprogrammer viser at disse gruppene ofte blir oversett når hjelpepakker settes sammen.

Det å være på flukt har alvorlige følger for dagliglivet til funksjonshemmede og kronisk syke. De trenger god tilgang til helsetjenester, i tillegg til langsiktig medisinsk, økonomisk og sosial støtte, viser rapporten. Liten eller ingen ting av dette blir ivaretatt i hverdagen som flyktning.

Systematisk registering og inkludering av funksjonshemmede må starte nå!

Det er en grov underrapportering av funksjonshemmede når de ankommer flyktningemottak. Atlas-alliansen ber regjeringen sørge for å

  • Utarbeide retningslinjer for systematisk inkludering av funksjonshemmede, herunder at funksjonshemmede også registreres slik at får hjelp som alle andre og tilgang til mat, vann, klær og sikkerhet.
  • At Norge krever at hjelpeorganisasjoner, inkludert FN-organisasjoner som får støtte fra Norge må rapportere på hvordan hjelpen når funksjonshemmede.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =