Langsiktig bistand berget. Vi jubler med våre partnere i sør!

24 Nov 2015
- Det er gjort en strålende innsats fra budsjettkameratene KrF og Venstre, sier daglig leder Morten Eriksen i en kommentar til budsjettforliket mellom samarbeidspartiene. - Dette var nesten mer enn vi kunne håpe på, og vi forstår nå at det tok tid å komme i havn.

– Det var dypt urimelig at funksjonshemmede i fattige land skulle bli rammet av flyktningesituasjonen i Europa og Norge. Dette har partiene nå forhindret. At fattige i sør ikke skulle bli rammet var også hovedbudskapet da mer enn 150 organisasjoner demonstrerte utenfor stortinget, i en mobilisering vi aldri har sett maken til.  Tusen takk for at dere lyttet, det gjelder også regjeringspartiene som gikk med på sentrumspartienes krav. Nå håper vi at det er skapt ro rundt bistandsbudsjettet slik at vi kan fortsette vårt langsiktige arbeid. Vi må for all del unngå plutselige krav om kutt nærmest over natten i fremtiden, sier Morten Eriksen.

Kuttene ville ha gitt svært dramatiske konsekvenser for Atlas-alliansens utviklingsarbeid. I artikkelen Kutt med knusende konsekvenser gir vi en rask oversikt.

Viktige resultater

Det kan ofte være et møysommelig arbeid å støtte funksjonshemmede organisasjoner i utviklingsland. Ofte har folk med funksjonsnedsettelser gått glipp av skolegang, og de kjenner ikke sine rettigheter. Mange har også liten selvtillit etter å ha blitt fortalt hele livet at de ikke duger til noe.  Men når en lykkes, blir organisasjonene en avgjørende faktor i samfunnet.  En god illustrasjon på det er Døveforbundet i Uganda, som forrige uke skapte overskrifter da de truet med skattenekt fordi myndighetene ikke vil betale for tegnspråkstolkning som ledd i offentlig tjenesteytelse. Se http://www.observer.ug/news-headlines/41121-deaf-demand-tax-exemption

Atlas-alliansens 17 organisasjoner samarbeider med lokale partnere i sør. Mye har skjedd de siste fem årene:

  • 70.000 barn med funksjonshemning har fått tilgang til skole og utdanning.
  • Over 100.000 funksjonshemmede i fattige land har organisert seg i mer enn 700 organisasjoner. De jobber med å utfordre egne myndigheter for å få tilgang til utdanning og helsetjenester og bli inkludert i samfunnet.
  • Over 32.000 funksjonshemmede er fanget opp i programmer i landsbyer og lokalmiljøer, og har fått behandling og hjelp
  • I Uganda, Malawi og Nepal har over 30.000 funksjonshemmede fått tilgang til mikrokreditt. Det betyr at de har fått muligheten til å skaffe seg et levebrød og kanskje forsørge familien sin. Slik blir hjelp til 30.000 hjelp til 100.000 eller mer.
  • Over 80.000 har fått synet tilbake i Nepal gjennom øyeoperasjoner
  • Mer enn 900.000 mennesker har fått undersøkt øynene sine for synsproblemer og øyesykdommer.
  • 24.000 barn med ryggmargsbrokk har fått behandling.

For mer informasjon om kuttreverseringen, se: http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2015/berget-langsiktig-bistand/

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =