19 Jun 2020
Underdirektør Knut Nyfløt i Norads avdeling for sivilt samfunn og privat sektor, seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati flytter på seg. Han er glad i skog og friluftsliv generelt og i august tar han permisjon fra jobben i Oslo og drar til tropeskogen, dvs via ambassaden i Indonesia. Der blir han skogråd og spesialutsending for klima og skog. Vi fikk noen sluttord fra hans side omkring Atlas-alliansen og TOFI-samarbeidet.

“Gratulerer med ny jobb! Vi vet at du er glad i marka og det å gå på ski. Det blir vel lite av det i regnskogene i Indonesia?”

“Yes, rulleski kunne jo være et alternativ, men det blir vel  vanskelig. Men gleder meg til nye oppgaver.”

“Du har fulgt hele prosessen med TOFI-samarbeidet helt fra starten av. Hvilke refleksjoner gjør du deg?”

“Dette har vært svært positivt. Det at Atlas-allainsen og partnere nå kan trekke på styrken fra andre organisasjoner, samtidig som dere kan gi kapasitetsbygging er kjempeflott. Dette blir det skala og spredning av. Jeg tror at dette virker positivt og at det er inspirerende for mange.

Jeg er også glad for at det ble så gode samarbeidskonstellasjoner i relativt få land. Det gir mening og konsentrasjonsprinsippet er jo noe vi prøver å leve etter. Vi synes at det er flott at store aktører åpnet for at Atlas-alliansen skulle få en slik rolle, etter at vi hadde hatt vårt første åpne møte med ministeren til stede.

Nå er vi spente på resultatene fra dette samarbeidet. Vi lurer jo litt på dette med kapasitet, for eksempel. Men først og fremst er vi glade for dette brede samarbeidet. Vi skjønte at vi måtte følge opp slagordet med «nothing about us without us». Dette kan jo gi inspirasjon til at ulike organisasjoner kanskje kan finne sammen i andre samarbeid også, slik som det nye arbeidet mot moderne slaveri.”