Akademikere støtter opp om informasjonsstøtten

26 Jun 2014
Mange profilerte akademikere stiller seg bak oppropet om at sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige for utvikling og formidling av ny kunnskap om globale spørsmål.

Pressemelding fra RORG-samarbeidet (Rammeavtale-ORGanisasjoner) 23. juni 2014.

– Vi er svært glad for at så mange profilerte akademikere fra ulike faglige ståsteder stiller seg bak oppropet med utgangspunkt i at sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige for utvikling og formidling av ny kunnskap om globale spørsmål, sier Sidsel E. Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet.

Sidsel Ås, daglig leder i RORG-samarbeidet

I oppropet fremheves særlig tre områder der organisasjonene har en sentral plass sett i forhold til akademia:

 

  • Kritisk debatt

Sivilsamfunnsorganisasjonene er en kritisk røst til hvordan norsk utenrikspolitikk påvirker utviklingen i Sør.

  • Ny kunnskap og informasjon

Sivilsamfunnsorganisasjonene har en viktig rolle i utviklingen av ny kunnskap. Gjennom eget arbeid utvikler de løsninger som gir grunnlag for videre forskning i akademia. De bidrar som gjesteforelesere, er representert på pensum flere steder, og gir veiledning til studenter.

  • Forskningsformidling

Sivilsamfunnsorganisasjonene bidrar til at forskning blir kjent for et bredt publikum, blant annet gjennom debatter, foredrag og medieoppslag. Ved flere anledninger har slike organisasjoner vært offisielle samarbeidspartnere med utdanningsinstitusjoner.
Oppropet er oversendt utenriksminister Børge Brende og øvrig politisk ledelse i Utenriksdepartementet. I tillegg er det oversendt et eget organisasjonsopprop der en rekke kirkeorganisasjoner, fagforbund, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner som samlet representerer over en million nordmenn, tar til orde for å bevare informasjonsstøtten. I dette oppropet understrekes det at organisasjoner som mottar informasjonsstøtte representerer store deler av befolkningen. Ingen andre aktører har samme troverdighet blant folk flest, og er bedre på å formidle komplekse sammenhenger på en forståelig måte.

– Med disse oppropene håper vi å synliggjøre overfor regjeringen den brede folkelige oppslutningen som finnes for en offentlig tilskuddsordning som bidrar til å sette fokus på globale utviklingsspørsmål og derigjennom styrke norsk utviklingspolitikk i hele sin bredde. I tillegg er dette en tilskuddsordningen som sikrer god demokratisk deltakelse på et viktig samfunnspolitisk område, som fremhevet i flertallsmerknader fra Stortingets Utenriks- og forsvarskomite de siste årene, sier Aas.

Begge oppropene kan lastes ned fra RORGs nettsider:

Akademikeropprop
Organisasjonsopprop

_________________

Eventuelle spørsmål kan rettes til RORG-samarbeidet ved daglig leder Sidsel E. Aas på tlf. 913 47 746.